How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Canadisk forskergruppe søger samarbejde Udgivet 14.09.2012

Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut – og i særdeleshed professor ved instituttets Klimaforskningscenter, Søren Rysgaard, havde for nylig fornemt besøg af  professor og oceanograf Marcel Babin, Canadian Excellence Research Chair (CERC) og to af hans forskerkollegaer fra Laval-universitet i Quebec, Canada. Forskerne fra Laval-universitet besøgte Pinngortitaleriffik for at undersøge mulighederne for at anvende Nuuk-området til test-område til udvikling af et nyt avanceret computer- og satellitbaseret måleudstyr til overvågning af det arktiske økosystem.

Under besøget blev der drøftet mulige samarbejdsprojekter, hvor interessen især samlede sig om følgende områder: afprøvning af avanceret måleudstyr i Nuuk-området, udvikling af bøjer med måleudstyr i Baffin Bugten og endelig mulighed for at kalibrere data fra disse bøjer med direkte målinger indsamlet af Naturinstituttets store netværk af målinger rundt om Grønland.

Forsknings innovation

Projektet for Nuuk områdets vedkommende har til formål at udvikle, forbedre og optimere måleinstrumenter, så de kan foretage målinger fra havoverfladen ned til havbunden. Instrumenterne vil automatisk måle en række ting fra salt, temperatur, lys, næringssalte, klorofyl m. m. året rundt på en række lokaliteter. Et af problemerne er, at data skal sendes over satellit og at måleinstrumenterne risikerer at blive ødelagt af havis eller isbjerge, når de skal op til havoverfladen for at sende data. Der vil blive udviklet og testet en række metoder til at få instrumenterne til selv at undersøge, om det er sikkert at komme op. Målet med instrumentnetværket er at kunne samle data automatisk ind året rundt fra afsidesliggende egne og belyse klimaændringernes mulige konsekvenser. Hvad angår bøjeprojektet i Baffin Bugten, er det målet at udbygge målestationer i havet og forøge kapaciteten af data, der indsamles.  Man kan f.eks. opgradere måleudstyr, der er placeret på bøjer, der eksempelvis bruges til måling af støjniveauets mulige indvirkninger på hvaler i forbindelse med olieefterforskningsaktiviteter.  Med udvikling af måleudstyr til overvågning af plankton og næringssalte m. m. vil forskerne kunne indsamle langt mere detaljerede oplysninger end tilfældet er i dag.

Ikke en hvem som helst

Professor Marcel Babin er en internationalt anerkendt forsker indenfor sit felt, nemlig udvikling af måleudstyr til havs og satellitbaserede overvågningssystemer. Udstyr af den art er nødvendige for at kunne teste computerbaserede modeller, der i dag anvendes til at rådgive om en lang række forhold til regeringer og samfundet.

Professor Marcel Babin blev sammen med professor Søren Rysgaard i 2010 nomineret til det prestigefyldte Canadian Excellence Research Chair (CERC) af den canadiske regering. En titel der kun indehaves af 19 forskere i hele Canada. Titlen gives til i forvejen internationalt anerkendte forskere på professor-niveau. Søren Ryesgaard og Marcel Babin har med deres respektive forskningsprogrammer begge en stor forskergruppe under sig. Begge har modtaget et tocifret million beløb i canadiske dollars til støtte for deres forskning. Kravet til sådanne forskningsprogrammer er, at de skal være ambitiøse og CERC-tildelingerne regnes for at være mest prestigefyldte og største på verdensplan.

Babins CERC har titlen ”Remote Sensing of Canada´s New Arctic Frontier” (satellit overvågning af Canadas nye arktiske grænser) mens Rysgaards CERC har titlen “Arctic Geomicrobiology and Climate Change”(arktisk geomikrobiologi og klima ændringer).

Verified by ExactMetrics