How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Der sættes gang i endnu flere projekter ved Grønlands Klimaforskningscenter Udgivet 09.02.2012

Grønlands Klimaforskningscenter indkaldte den 1. september 2011 ansøgninger til grønlandsrelaterede klimaforskningsprojekter, der beskæftiger sig med klimaændringers forventede indflydelse på de arktiske marine, limniske og terrestriske miljøer og på det grønlandske samfund – herunder tilpasnings- og forebyggelsesstrategier. Der blev udmeldt en ramme på i alt 10,1 mio. kr.

Ved deadline den 15. oktober havde centret modtaget i alt 24 ansøgninger til et samlet beløb på 18,0 mio. kr. Disse ansøgninger er blevet vurderet samt endeligt prioriteret af et bedømmelsesudvalg, der besluttede at støtte i alt 14 projekter, herunder 10 allerede igangværende projekter, der således får et tillæg og derved bliver forlænget indtil 2014.

Desuden er der uddelt støtte til fire helt nye klimaforskningsprojekter med titlerne:

  • Økologi i tidevandszonen i Vestgrønland – studier af koblingen mellem fysiologi og nordlige udbredelsesgrænser
  • Et nyt syn på det Arktiske pelagisk fødenet – Er små vandlopper vigtige? Basale målinger af kulstofindhold og respirations rater
  • Bøje netværk til overvågning af isdæmmet søers tømning i Godthåbsfjorden
  • Vinter-bøjekampagne i Kangersuneq / Godthåbsfjorden, SV Grønland

Det er værd at bemærke at de fire nye projekter alle ledes af forskere hjemmehørende ved Grønlands Klimaforskningscenter i Nuuk. En klar anerkendelse af at den stigende faglige kompetence ved klimacentret, der er etableret i 2009.

Verified by ExactMetrics