How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Forskning i grønlandske torsk hædret Udgivet 02.11.2012

Nina Overgaard Therkildsen modtog forleden DTU’s Young Researcher Award for sin forskning i den grønlandske torsks DNA. Projektet med torsk i Grønland er del af et projekt ved Grønlands Klimaforskningscenter: Den Atlantiske torsk (Gadus morhua) i grønlandske farvande; fortid og fremtid under klimaforandringer. om den atlantiske torsk i klimaperspektiv.

Nina Overgaard Therkildsen har blandt andet undersøgt, i hvilken grad torsken vil være i stand til at tilpasse sig ændrede klimaforhold. Det har hun gjort ved at anvende de nyeste teknikker inden for genom-forskning.

Ved at sammenligne DNA fra nulevende fisk (indsamlet af Grønlands Naturinstitut og af lokale grønlandske fiskere) med bl.a. den lange tidsserie af historiske prøver fra Grønlands Naturinstituts omfattende arkiv over øresten fra torsk, har Nina  blandt andet kortlagt ændringer i torskepopulationens udbredelse ved Grønland. Resultaterne betyder, at man nu ved, at torsken i grønlandske farvande er opdelt i mindst fire bestande af torsk, som ikke formerer sig med hinanden: Tre, som gyder i grønlandsk farvand, heriblandt 1, der gyder indenskærs. Den fjerde er en islandsk gruppe, som nogle gange opholder sig i grønlandsk farvand, men som formodentlig ikke gyder her. Den nye viden er en af årsagerne til, at Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, fra 2013 har kunnet anbefale et fiskeri på indenskærs torsk i Grønland med en kvote på 8000 ton.

De ældste otholitter fra torsk i Grønlands Naturinstituts arkiv er fra 1908. Disse otholitter er indsamlet på skibet “Tjalfe” i 1909. Foto: Kaj Sünksen

Læs også artiklen Positiv torskerådgivning, der gennemgår de faktorer, der har medvirket til at det er lykkedes at adskille rådgivningen til at omfatte hhv. udenskærs og indenskærs bestande.

Den unge DTU Aqua-genetiker arbejder nu sammen med Grønlands Naturinstitut på at gøre resultaterne nemme at bruge direkte i forvaltningen af torsken i Grønland. Blandt andet ved at udvikle en lyn-test, som kan bruges til hurtigt at afgøre, hvilken bestand af torsk en konkret fisk tilhører.

Projektet med torsk i Grønland er en del et projekt ved Grønlands Klimaforskningscenter om den atlantiske torsk i klimaperspektiv. Nina forsvarede sin ph.d.-afhandling, “Insights from the past. Retrospective monitoring of genetic variation in Atlantic cod (Gadus morhua)”, ved Danmarks Tekniske Universitet den 17. august 2012

Den unge forsker skal nu til Stanford Universitetet i USA, hvor hun med et toårigt post doc-stipendium fra Villumfonden skal fortsætte sit pionerarbejde med at undersøge, hvordan man kan bruge genom-forskning til at få svar på, hvordan fiskeri påvirker evolutionen på mikroniveau.

Verified by ExactMetrics