How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Krabbebestanden er fortsat på et lavt niveau Udgivet 21.11.2012

Grønlands Naturinstitut afgiver fra i år sin rådgivning vedr. krabberessourcen for en to-årig periode. Fiskeriet får således et længere tidsperspektiv at operere i. Hvis de biologiske undersøgelser og data fra fiskeriet viser tegn på markante ændringer i krabbebestanden næste år, vil Naturinstituttet revidere rådgivningen i 2013.

Rådgivningen vedrørende krabberessourcen for årene 2013 og 2014 er uændret i forhold til rådgivningen for 2012. Maximumsfangsten anbefales højst at være på 2.100 tons for alle forvaltningsområderne tilsammen. Data fra Naturinstituttets undersøgelser og fiskeriet viser, at bestanden fortsat er på et lavt niveau.

Naturinstituttet anbefaler, at Holsteinsborg Dyb fortsat er lukket for krabbefiskeri, fordi bestanden stadig er på et lavt niveau. Tidligere erfaringer viser, at lukning af et område har en positiv effekt på en krabbebestand, men der er endnu ikke konstateret markant fremgang i områdets bestand.
For yderligere information læs: Krabberne kan komme tilbage men det tager tid

I Disko Bugt viser Naturinstituttets egne undersøgelser fortsat ingen fremgang, men snarere en nedadgående tendens i tilgangen af nye krabber til fiskeriet. Dette til trods for, at fiskeriet i området har været stærkt reduceret siden 2001.

Generelt er krabbebestanden fortsat på et lavt niveau i forhold til de store fangstår, og Grønlands Naturinstitut anbefaler, at der i alle områder indføres en generel fiskerisæson, således at der kun fiskes krabber fra slutningen af marts til midten af juli måned. Dette sikrer tilgang af nye krabber til bestanden og en bedre udnyttelse af ressourcen, fordi man undgår udsmid af ”bløde” krabber.

Rådgivning om krabbefiskeriet for 13/14

For yderligere informationer vedr. krabberådgivningen for 2013 og 2014, kontakt venligst:
Krabbebiolog AnnDorte Burmeister, 361201, anbu@natur.gl eller Afdelingschef Helle Siegstad, 361220, hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics