How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Nyt arktisk forskningssamarbejde går i felten – i NØ Grønland Udgivet 07.03.2012

I disse dage, hvor dagslyset og foråret så småt begynder at vende tilbage til de nordligste egne af jordkloden, er en gruppe af verdens førende klimaforskere også på vej til det nordlige Arktis – nærmere bestemt til Nordøstgrønland.

Ideen er at samle forskere fra mange forskellige fagdiscipliner i felten, på samme sted og samme tid, for i fællesskab og interaktion at undersøge en række forhold, der skal give ny viden om faktorer, der påvirker det globale klima samt afledte effekter af klimaændringerne. Feltkampagnen, der kommer til foregå ved Young Sund og Scoresby Sund, strækker sig over 2-3 måneder og markerer samtidig startskuddet på et nyt samarbejde mellem klimaforskningscentre i Grønland, Canada og Danmark, der har fået betegnelsen ”Arctic Science Partnership” (ASP).

Partnerskabet og feltkampagnen er samtidig en del af virkeliggørelsen af ”Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011– 2020”, der som bekendt blev tiltrådt af Danmark, Grønland og Færøerne i 2011 omkring en fælles arktisk strategi for det arktiske område. Strategien beskriver kongerigets vigtigste muligheder og udfordringer, som de tegner sig for Arktis i dag og i den nære fremtid samt de afledte fælles politiske målsætninger. Grønlands Klimaforskningscenter (GCRC) i Nuuk er en central aktør i strategien og i det regionale samarbejde med Canada.

Allerede i 2010 indledte Grønlands Klimaforskningscenter på eget initiativ et formelt samarbejde med University of Manitoba (UoM) og i tillæg blev der i 2011 taget skridt til etablering af et nyt ”Center for Arktisk Forskning” ved Aarhus Universitet (AU) med tætte relationer til både GCRC og UoM. Dette samler en række af verdens førende videnskabsfolk indenfor klimaforskning i Arktis og skaber grundlag for et stærkt integreret klimaforskningssamarbejde mellem Grønland, Canada og Danmark omkring et enormt område, der udgør næsten en tredjedel af den arktiske region. Det nye samarbejde, Arctic Science Partnership, vil fokusere på samspillet mellem klima, kryosfære, økosystemer og mennesker.

Det er partnerskabets plan i fremtiden hvert år at gennemføre tilsvarende fælles feltarbejder forskellige steder i Arktis.

Placering af måleudstyr under havisen. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Arbejde med isbor. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Verified by ExactMetrics