How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

R/V Sannas første forskningstogt Udgivet 09.05.2012

Grønlands nye forskningsskib “Sanna” tager nu afsted på sit første togt. Det vil foregå inde fra Nuup Kangerlua ud til Fyllas Banke fra i morgen, 10. til 18. maj 2012.

Igen i år vil Grønlands Klimaforskningscenter foretage indsamling af data inde i Nuup Kangerlua og ud til Fyllas Banke, ligesom man har gjort dette de sidste 6 år. I år bliver det med Pinngortitaleriffiks nye forskningsskib, R/V Sanna.

Programmet overvåger og indsamler en bred mængde af data om klimatiske og biologiske forhold i havmiljøet i det lavarktiske økosystem, som miljøet i og omkring Nuup Kangerlua repræsenterer.

Set i lyset af behovet for viden om klimaforandringernes konsekvenser og hav- og indlandsisens betydning, er kontinuerlig dataindsamling både værdifuld og unik.

Overvågningen af fjorden indbefatter bl. a. følgende:

  • Måling af havets saltindhold/således også indholdet af ferskvand (som kan indikere indlandsisens afsmeltning)
  • Måling af havtemperaturer
  • Fordeling af fiske- og krabbelarver, samt andet algeproduktion
  • Måling af havets optag af CO2

Udover den årlige monitering vil der denne gang foregå andre  forskningsaktiviteter, hvori bl.a.  Ann Lennert  i forbindelse med sin kommende Ph. D. studium, vil tage sediment kerner fra havbunden, med det formål at få en tidsserie til visning af, e.g. indlandsisens udbredelse, havis og om hvorledes det marinøkologiske har forandret sig over tid. Og hvor Martin Blicher, sammen med specialestuderende fra Københavns Universitet Isak Rasmussen vil forestå et projekt til måling af bakteriel omsætning af kulstof i vandsøjlen, i et transekt fra indlandsisen til Fyllas Banke.

Leder for togtet er Forsker Thomas Juul-Pedersen, Ph.D.

Fangsten. Foto: Lene Kielsen Holm

Forskningsskibet Sanna. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Verified by ExactMetrics