How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Samarbejde i fokus Udgivet 16.01.2012

Samarbejdet var i fokus, da Grønlands Naturinstitut forleden deltog i Grønlands Fiskerilicenskontrols årlige møde for GLFKs jagtbetjente og observatører. Jagtbetjentene og observatørerne på hele kysten gør et stort arbejde for Grønlands Naturinstitut, når bestandene af de levende resurser skal moniteres.
Det er først og fremmest måleprøver fra fiskeriet jagtbetjentene tager sig af for Naturinstituttet. Det er en fast aftale, at jagtbetjente tager ud på indhandlingsstederne og på isen og måler længderne på de fisk, der bliver hevet op af vandet.

Rekordantal måleprøver

Måleprøverne er et meget vigtigt redskab i Naturinstituttets rådgivningsarbejde, så der var stor tak til jagtbetjentene for indsatsen og især til Anthon Zeeb fra Uummannaq, der havde gjort sig mere end fortjent til 1. præmien, som årets måleprøvetager med i alt 9167 målte hellefisk. Det er næsten 3000 flere end vores egne biologassistenter har taget i år, og det betyder, at datamaterialet for 2011 er rigtig godt og brugbart.

”Det er vigtig for os at vide, hvor store fiskene er, når vi skal regne på, hvor stort et fiskeri bestanden kan bære. Hvis man fanger 5 tons små fisk betyder det, at der er fanget mange flere fisk, end hvis man havde fanget 5 tons store fisk. 5 tons små fisk betyder, at et forholdsvist stort antal fisk er fjernet fra bestanden og de vil ikke kunne være med til at producere nye fisk. Så siger vi at fisketrykket er højt. Omvendt siger vi, at fisketrykket er lavt, når de 5 tons består af store fisk. Derfor er måleprøverne så vigtige i vores rådgivning og derfor bliver fiskeriet ind imellem pålagt at tage måleprøver. Det er vores allerbedste redskab til at vurdere om fiskeriet er bæredygtigt”, fortæller biolog Anja Retzel.

Samarbejdet med jagtbetjentene og fiskeriobservatørerne er værdifuldt for Naturinstituttet for det sikrer, at der er data til rådgivningen både fra sommer og vinterfiskeriet og at prøvetagningen bliver spredt, så vi får data fra mange forskellige områder. Jagtbetjente og observatører blev også opfordret til at indsende de nye og spændende fiskearter de finder i garnene hos fiskerne og til at orientere Naturinstituttet, hvis de har andre værdifulde observationer fra brugerne af naturen.

Naturinstituttets pattedyr og fugleafdeling deltog også på mødet og orienterede om resultaterne af de seneste års tællinger af lomvie- og ridekolonierne, som er udført i samarbejde med jagtbetjente over hele Grønland. Der blev orienteret om optællingerne af rensdyr- og moskusbestandene, som gennem en årrække er udført i samarbejde med jagtbetjentene fra Sisimiut og Upernavik, og der blev takket for den store hjælp i forbindelse med informationer om døde hvaler og isbjørne. Til slut orienterede seniorforsker Aqqalu Rosing-Asvid om den nylige fredning af spættet sæl og opfordrede jagtbetjentene til at orientere Naturinstituttet, hvis de ser spættede sæler på steder, hvor de ikke er observeret før.

Af Kitte Vinter-Jensen, Informationsmedarbejder, Grønlands Naturinstitut

Biolog Aili Labansen orienterede om resultaterne af de seneste års tællinger af lomvie- og ridekolonierne, som er udført i samarbejde med jagtbetjente over hele Grønland Foto: Kitte Vinter-Jensen

Verified by ExactMetrics