How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Seismiske aktiviteter udløser undersøgelser af narhvalers leveområder Udgivet 31.07.2012

I august starter olieselskaberne Shell, Mærsk og ConocoPhillips seismiske undersøgelser i Baffin Bugt med henblik på fremtidige mulige olieaktiviteter i området. Råstofdirektoratet har derfor bedt Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut – og DCE i Danmark om at foretage en række undersøgelser med fokus på narhvalerne i Melville Bugt området.

Der er tale om tre separate undersøgelser, der starter i slutningen af juli eller i begyndelsen af august og afsluttes i september 2012. Den første er en undersøgelse af lydens spredning i forbindelse med seismiske aktiviteter i grønlandsk farvand. Den anden er en undersøgelse af narhvalers opholdssteder før, under og efter seismiske aktiviteter og samtidig bliver bestanden af narhvaler i Baffin Bugt talt op. Den tredje undersøgelse er indsamling af lokal viden om fangstaktiviteterne i Melville Bugten, mens de seismiske aktiviteter er i gang i Baffin Bugt i 2012. Resultaterne af undersøgelserne forventes at foreligge i løbet af 2013.

Lydens spredning

Adskillige undersøgelser viser, at narhvaler reagerer på lyd og at narhvaler er følsomme overfor menneskeskabte lyde.  Men viden om lydens spredning i grønlandsk farvand er yderst begrænset. Med undersøgelserne i Baffin Bugt vil man indsamle detaljerede oplysninger om lydens spredning under seismiske aktiviteter for at kunne foretage troværdige forudsigelser af mulige påvirkninger. Der bliver sat en række bøjer med optageudstyr ud, og disse registrerer lydens styrke i forskellige afstande og dybder. På baggrund af de opsamlede data kan der udarbejdes en model for spredning af seismisk lyd i Baffin Bugt.

Optælling af narhvaler

Der bliver også foretaget optælling og kortlægning af narhvalerne i Melville Bugt og Baffin Bugt før, under og efter de seismiske undersøgelser. Denne undersøgelse kan give indblik i, hvordan narhvalerne er spredt før, under og efter de seismiske aktiviteter. Undersøgelsen kan også give indblik i om narhvaler ændrer adfærd på grund af aktiviteterne.

Fire observatører vil fra en Twin Otter observere narhvaler og registrere deres opholdssteder. Områderne skal overflyves efter forudbestemte ruter, såkaldte transekter. Det overfløjne område bliver optaget på video, der bruges til kontroltællinger, for også at kunne dokumentere islægget i området. Flyvningerne foretages sidst i juli, sidst i august og sidst i september.

Melville Bugt er et af narhvalernes vigtigste sommer opholdssteder i Vestgrønland, et andet er Inglefield Bredning ved Qaanaaq. Narhvaler ankommer til Melville Bugt sent i juli og er der til omkring slutningen af september.

Fangernes viden

Fangernes viden er yderst vigtig for at kunne dokumentere eventuelle påvirkninger af narhvalerne i forbindelse med de seismiske aktiviteter i området. Derfor er det også en del af undersøgelserne at indsamle og inddrage deres viden i form af viden om narhvalsfangsten, hvor meget tid der bruges til fangsten, hvor hvalerne fanges og eventuelt usædvanlige begivenheder i forbindelse med fangsten og andre observationer i løbet af sommerens seismiske aktiviteter.  Der bliver arrangeret nogle interviewture til Melville Bugt, hvor der vil blive indsamlet oplysninger direkte fra fangere i Savissivik og Kullorsuaq. Der bliver også indsamlet prøver for at se, om de fangede narhvaler er raske og sunde.

Undersøgelserne sammen med fangerne vil pågå fra midten af august til midten af september.

For yderligere oplysninger, kontakt:

DCE kontaktpersoner:

Line Kyhn, mail: lky@dmu.dk eller Jakob Tougaard, mail: jat@dmu.dk

Pinngortitaleriffik:

Afdelingschef Fernando Ugarte på tlf. +299 361242 eller mbl. +299 262357 eller feug@natur.gl eller

Seniorforsker Malene Simon (lydens spredning) tel. +299 361200, e-mail: masi@natur.gl eller

Seniorforsker Mads Peter Heide-Jørgensen (optællinger af narhvaler og indsamling af fangernes viden) tel. +45 32833827, e-mail: mhj@ghsdk.dk

Verified by ExactMetrics