How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Speciale i havbundens dynamik Udgivet 29.06.2012

Specialestuderende Heidi Sørensen ved Syddansk Universitet (SDU) afleverede den 1. maj 2012 sit speciale i biologi, og efter forsvaret af den, den 28. juni er det os meddelt at hun har bestået med bravour. Vi lykønsker Heidi herfra.

Specialet har været lavet i et samarbejde mellem SDU og Greenland Climate Research Centre (GCRC) med vejledere Prof. Ronnie N. Glud, Prof. Bo Thamdrup og Prof. Søren Rysgaard. I forbindelse med specialet har Heidi Sørensen i denne anledning opholdt sig 9 måneder i Nuuk, hvor hun har arbejdet på GCRC.

Grundet klimaforandringerne er havisdækket reduceret signifikant over de seneste årtier i det arktiske hav. Dette menes at have forårsaget en øget primærproduktion, som efterfølgende menes at have resulteret i en øget sedimentation of organisk materiale til havbunden. Effekten af dette kan have været en ændring i fordelingen og betydningen af de forskellige biogeokemiske processer i havbunden.

Modeller forudsiger, at de højarktiske områder grundet fortsatte klimaforandringer med tiden vil komme til at minde om de lavarktiske områder. Af denne årsag er det vigtigt at forstå de lavarktiske systemer. I denne forbindelse blev sæsonvariationen i Kangerluarsunnguaq/Kobbefjord (en sidegren til den store Nuuk fjord) valgt, som udgangspunkt i projektet. Under specialet har Heidi Sørensen undersøgt sæsonvariation i de processer, som foregår i havbunden (de bentiske processer), for at kunne sammenligne disse med observerede variationer i fjordsystemer i både den højarktiske og den tempererede region.

Gennem Heidis speciale fremstår Kangerluarsunnguaq/Kobbefjord, som er lokaliseret i den lavarktiske region, som en intermedier mellem fjordsystemer lokaliseret i den tempererede og den højarktiske region. Dette underbygger derved at lavarktiske fjordsystemer kan benyttes til at skabe større forståelse for fremtidige ændringer i højarktiske fjordsystemer grundet klimaforandringer.

Specialet er en del af et større igangværende projekt, som laves gennem et samarbejde mellem SDU, GCRC og Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Link til specialet

Verified by ExactMetrics