How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Biologer ønsker flere undersøgelser Udgivet 15.11.2013

Billede: Undersøgelser af seismiske aktiviteters mulige konsekvenser, blev foretaget i tæt samarbejde med fangere i 2012. Foto: GN

Skrevet af:  MiKv

Der er ikke noget, der tyder på, at narhvaler forlod Melville Bugten eller ændrede tidspunktet for deres efterårsvandring på grund af seismiske aktiviteter i 2012. Narhvalerne var dog lidt mere klumpet fordelt, end de var ved den forrige tælling i 2007. Der skal dog flere data for at konkludere om forskellen på fordelingen skyldes de seismiske aktiviteter. Fangerne havde ikke bemærket ændret adfærd blandt narhvaler under de seismiske aktiviteter, der fandt sted i Melville Bugten i august-september 2012. De havde heller ikke bemærket fangster andre steder end i de normale fangstområder.

Det er de foreløbige konklusioner på undersøgelser af seismiske aktiviteters effekter på narhvaler i Melville Bugt, som nu kan læses på Naturinstituttets hjemmeside. Den engelsksprogede rapport indeholder resultater fra tællinger af narhvaler foretaget under seismiske aktiviteter i Melville Bugt i 2012. Derudover indeholder rapporten resultater af interviewundersøgelse af fangere fra både Kullorsuaq og Savissivik.

De biologiske undersøgelser i sommeren 2012 var delt op i tre dele. Rapporten er i en foreløbig version, da den kun indeholder resultater fra undersøgelsens første og anden del; tredje del er endnu ikke klar. Denne del omhandler den seismiske lyds spredning i havet og beskriver bl.a., hvordan lyden mister sin intensitet under spredningen. Resultaterne forventes inden årets afslutning.

Oplysninger om narhvaler og seismik
Udover rapporten og en videnskabelig artikel om emnet indeholder Naturinstituttets hjemmeside også resúme-sider af de nævnte tre undersøgelser.

Der blev foretaget tre flytællinger af narhvaler i Melville Bugt under seismiske aktiviteter i 2012 med en Twin Otter. Foto: GN

Starter fra bunden med undersøgelser af narhvaler og seismik
De omtalte undersøgelser vedrørende narhvaler og seismik er de første af deres slags i Grønland. De udføres af Grønlands Naturinstitut sammen med Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, i Danmark i samarbejde med fangere fra Kullorsuaq og Savissivik. Forskerne er startet på næsten bar bund med at indhente viden om narhvaler og seismik, og megen viden skal indhentes, før biologerne kan komme med råd om effektive overvågningsprogrammer og specifikke mål til beskyttelse af narhvaler under seismiske aktiviteter.

Der findes heller ikke viden fra andre arktiske områder, som Grønland kan læne sig op ad. Derfor råder biologerne til, at der skal foretages yderligere undersøgelser ved fremtidige seismiske aktiviteter i grønlandske narhvalområder. Forskerne udtrykker deres betænkeligheder og vurderer, at så længe viden om narhvaler og seismik er så sparsom, må der ageres forsigtigt, og at forsigtighedsprincippet må veje tungt i sagen om emnet.
Undersøgelserne i Melville Bugten i 2012 er betalt af Råstofstyrelsen samt af tre olieselskaber, som er Maersk, ConocoPhillips og Shell.

Læs mere om narhvaler og seismiske aktiviteter.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Seniorforsker Mads Peter Heide Jørgensen på tlf. +45 3283 3827 eller mbl. 550563 eller mail: mhj@remove-this.ghsdk.dk

Verified by ExactMetrics