How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Blåmuslingen kan fortælle om klimaændringer Udgivet 05.08.2013

Skrevet af:  MaBl / PeMi

Forskere fra Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet har netop publiceret en videnskabelig artikel omhandlende variationen i forekomst, dødelighed og vækst hos blåmuslingen, Mytilus edulis, i tidevandszonen i Godthåbsfjorden. Studiet er en del af et fler-årigt forskningsprojekt, som har til hensigt at beskrive og forklare ændringer i dyre- og plantesamfund i tidevandszonen fra sub- til høj-arktis på den grønlandske vestkyst.

Flere af nøglearterne fra tidevandszonen har deres nordlige udbredelsesgrænse i overgangen fra sub-arktisk til høj-arktisk klima. Det formodes derfor at netop tidevandssamfundet, hvor blåmuslingen lever, er særligt følsomt overfor ændringer i lufttemperatur og isudbredelse, og derfor kan fungere som en slags indikatorhabitat til at kvantificere potentielle økologiske effekter af klimatisk variation i tid og rum.

Holdet omkring studiet er netop nu i gang med feltundersøgelser i området omkring Upernavik. Studiet af blåmuslinger i Godthåbsfjorden viser at lave vintertemperaturer og isskuring begrænser muslingernes overlevelseschancer og fortrænger dem til habitater med meget varierende vækstbetingelser. Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Marine Ecology –Progress Series.

Verified by ExactMetrics