How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

International møde om forskningsstationer i Nuuk Udgivet 06.03.2013

Repræsentanter fra 15 lande er i disse dage i Nuuk for at drøfte samarbejdet omkring 45 forskningsstationer i den nordlige hemisfære, også kaldet INTERACT.

Mødet er en midtvejsevaluering af samarbejdet, der blev påbegyndt i 2011 med finansiering under EU´s 7´ rammeprogram. INTERACT samarbejdet inkluderer forskningsstationer i Grønland, Skandinavien, Svalbard, Rusland, England (Skotland), USA (Alaska), Canada, Island, Færøerne og adskillige bjergområder i Central Europa.

Disse stationer huser hvert år flere tusinde forskere fra hele verden og INTERACT samarbejder med mange internationale forskningskonsortier, international forskning og overvågnings samarbejdsorganer på tværs af mange forskellige forskningsmæssige discipliner. INTERACT´s vigtigste formål er, at opbygge kapacitet for forskning i landbaserede økosystemer, således at følgerne af klimaforandringer i Arktis kan identificeres, forstås, forudsiges og reageres på i tide.

”INTERACT bringer forskere fra hele verden til Arktis. Derved har EU-midlerne haft en afgørende betydning for det videnskabelige output og ikke mindst udveksling af viden til gavn for det lokale samt det internationale samfund,” siger professor Terry V. Callaghan, der er koordinator for INTERACT.

Deltagere ved INTERACT-mødet. Foto: Emma Kristensen

INTERACT samarbejdet viser sig, at være effektivt allerede efter første år af sin levetid, hvor der bl.a. blev produceret et feltstationskatalog, samt beskrivelser af pågående aktiviteter.

INTERACT er nu blevet til et one-door service organ for forskere, der søger forskningsfaciliteter i afsides beliggende områder. Samarbejdsorganet arbejder således på at forbedre de logistiske forhold samt forskningsmæssige servicefunktioner for forskere verden over.

Bevillingerne fra EU´s 7´ ramme program kører fra 2011 til udgangen af 2014.

Mødet afholdes på Grønlands Naturinstitut og slutter den 7. marts 2013.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Forsker Katrine Raundrup på tlf. +299 361200 eller email: KaRa@natur.gl

Verified by ExactMetrics