How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Mindre havis forstyrrer balancen af drivhusgasser Udgivet 18.02.2013

Omfattende reduktion af Arktisk havis er årsagen til markant ændring på balancen af drivhusgasser i atmosfæren. Det er resultatet af nye studier, som blandt andet forskere fra Klimaforskningscentret ved Grønlands Naturinstitut og fra Lund Universitetet i Sverige sammen med andre har gennemført.

En videnskabelig artikel er netop offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift ”Nature Climate Change”, som professorerne Torben R. Christensen og Søren Rysgaard ved Klimaforskningscenteret ved Grønlands Naturinstitut har været medforfattere til.

I den påvises det videnskabeligt, at den stadig skrumpende havis i Arktis har konkrete påvirkninger på balancen af drivhusgasser i atmosfæren i den arktiske region, både optag såvel som frigivelse af disse gasser. Forskerne har undersøgt drivhusgasserne kuldioxid og metan i både den Arktiske tundra og hav.

”Forandringer i drivhusgasser kan få alvorlige konsekvenser fordi planter og havet globalt set absorberer omkring halvdelen af den kuldioxid menneskets forbrug af fossile brændstoffer frigiver. Hvis størrelsen af dette optag ændres, ændres også mængden af drivhusgasser i atmosfæren,” siger professor Torben R. Christensen.

Andre mulige konsekvenser

Sammen med en gruppe forskerkollegaer fra såvel Klimaforskningscenteret i Grønland som Danmark, Sverige, Canada og USA, har Torben R. Christensen sammen med Dr. Frans-Jan Parmentier observeret hvorledes der i kølvandet på den smeltende havis, dannes en ond spiral. Normalt ville den hvide is reflektere sollyset tilbage til atmosfæren, men i takt med at isen skrumper, mindskes også denne refleksion.

Udover denne direkte effekt på reflektionen af sollyset påvirker den skrumpende havis også drivhusgas udvekslingen mellem hav, land og atmosfære i Arktis. Forskerne mener, at der både er en positiv og en negativ side ved dette. Den positive side er, at stigende temperaturer øger plantevækst som så optager mere CO2. Den negative side af denne temperaturstigning er, at udslippet af CO2 og metan udslip fra jorden og døde planter øges, hvilket har en stærk negativ indflydelse på klimaet.

Foruden forandringerne på land, viser igangværende forskning at der er stor uvished angående hvilke konsekvenser den smeltende is har på udvekslingen af drivhusgasser mellem hav og atmosfære. Gasserne udledes fra og tages op i havet gennem naturlige processer, som forskerne har et akut behov af at forstå bedre.

”Vi ved meget lidt om hvorledes den skrumpende mængde havis på lang sigt påvirker drivhusgasbalancen i havet,” slutter professor Torben R. Christensen.

Artiklen er trykt i tidsskriftet Nature Climate Change.

For yderligere informationer, kontakt:

Professor Torben R. Christensen, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University og Grønlands Klimaforskningscenter, Nuuk.

tel. +46 709 56 37 43

torben.christensen@nateko.lu.se &

toch@natur.gl

Verified by ExactMetrics