How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

På tynd is Udgivet 09.11.2013

Billede: Igor Dmitrenko (CEOS) og Sergey Kirillov (CEOS) klargør en CTD. Foto: Søren Rysgaard

Et hold på syv mand fra Canada, Grønland, Danmark, Rusland og Tyskland er i denne tid ved at anbringe instrumenter til næste års undersøgelser af et højarktisk polynie ved Young Sund i Nordøstgrønland. Polyniet er et af målene mål for Arctic Science Partnerships feltkampagne i 2014.

 

Leif Riemenschneider (Tyskland) pakker ‘HARPen’ ud. Foto: Søren Rysgaard

I 2014 ankommer 100 forskere, som er tilknyttet Arctic Science Partnership (ASP), til Young Sund. Her vil de arbejde omkring polyniet fra april til november. Der vil blive arbejdet med mange videnskabelige discipliner i forhold til atmosfæren, gletsjere, havis, elve, søer, land, permafrost og havbund. Den brede vifte af forskningsområder udgør et samlet forsøg på at øge vores viden om processer i Arktis og klimaændringer.

Polyniet

Et polynie er et isfrit område i et ellers isdækket havområde. Polyniet i Young Sund findes uden for fjorden, hvor kraftige vinde holder polyniet åbent ved at blæse nydannet is væk fra området. Det er i dette ugæstfrie miljø, et forskerhold på syv mand i øjeblikket er ved at søsætte nye instrumenttyper som forberedelse til arbejdet næste og følgende år. Søren Rysgaard og Ivali Lennert fra Grønlands Klimaforskningscenter deltager på holdet.

David Babb (CEOS) klargør massebalance bøjen. Foto: Søren Rysgaard

Målinger i stuetemperatur

Holdet har sat en feltstation op og er i færd med at sætte udstyr på plads i den inderste del af fjorden. Man har placeret instrumenter, som måler strømhastigheder fra vandoverfladen til bunden 350 meter længere nede. Andre instrumenter måler vandets temperatur og saltindhold hver time – fra nu af og til de mange forskere ankommer engang til næste forår. Holdet har også udlagt bøjer med vejrstationer, som registrerer vejrforhold og måler snedybde og istykkelse samt temperaturer i sne og havis. Mange af de registrerede data sendes via satellitter direkte til forskere, som kan modtage dem hjemme i varmen.

Harpen

Midt i Young Sund har man for første gang taget et nyt instrument i anvendelse. Det kaldes ”Harpen”, fordi det ligner musikinstrumentet af samme navn; her ophører ligheden dog: ”Harpen” måler saltholdighed og temperatur i havis og gør det med en meget høj opløsning – dvs. instrumentet er i stand til at skelne ganske små variationer i saltindhold og temperatur. En mindre version af ”Harpen” blev i januar 2013 testet med succes i University of Manitobas saltvandsbassin SERF (Sea ice Experimental Research Facility), som er designet til kontrollerede forsøg med havis. Det er ASPs vision at fremstille en billig version af instrumentet, som kan placeres mange steder i det arktiske ocean og automatisk forsyne forskerne med data for istykkelse, isdrift samt temperatur og saltholdighed i og under havisen.

Ivali Lennert (GCRC) og Egon Frandsen (ARC) prøvekører en af propel-bådene på tynd is. Foto: Søren Rysgaard

De kommende år

I 2015 vil ASP-samarbejdet have fokus på det Arktiske Ocean, i 2016 undersøges Hudson Bay og Fox Basin, og i 2017 rettes opmærksomheden mod Baffin Bugt. Det endelige mål er et sammenhængende billede af klimaændringernes konsekvenser for Arktis og i sidste ende for kloden.

Verified by ExactMetrics