How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ph.d.-skole i Nuuk Udgivet 05.09.2013

Billede: Professor Søren Rysgaard viser de studerende rundt i Klimaforskningscentrets laboratorier. Foto: John Connolly.

Skrevet af:  Mikv

I disse dage summer Nuuk, nærmere betegnet Grønlands Naturinstitut og Hotel Hans Egede, af international stemning. Op imod 50 ph.d.-studerende er på skolebænken med temaerne klimaændringers konsekvenser for miljø, mennesker og i sidste ende sundhed.

De studerende kommer fra mere end 12 lande og skal gennem denne uge øve sig i at give hinandens projekter videnskabelig kritik. Hver studerende holder et oplæg om sit projekt og har inden ankomsten til Nuuk produceret en såkaldt videnskabelig artikel, som de andre har forberedt sig på at give et konstruktivt videnskabeligt input.

De studerende er opdelt i to grupper. Den ene er naturvidenskabelig, den anden er samfundsvidenskabelig og omfatter medicinerne, der er fokuseret på de nævnte temaers menneskelige aspekter. Den førstnævnte gruppe afholder ph.d.-skolen på Naturinstituttet og den sidstnævnte på Hotel Hans Egede.

Den naturvidenskabelige gruppe er en del af det såkaldte Nordfrost-forskningsprojekt, som igen er et projekt under Defrost. Defrost er en del af de nordiske landes forskningsinitiativ, der fokuserer på klimaændringers vekselvirkning med jordens iskapper og snedækkede områder, også kaldet kryosfæren. Defrost søger at danne en bro mellem klimamodellering, kryosfærisk forskning og forskning i de arktiske økosystemer.

Gruppen i Hotel Hans Egede fokuserer på kommende storskalaprojekters mulige konsekvenser og betydning for den personlige sundhed, lokalsamfundets velbefindende samt mulige konsekvenser for samfundet og miljøet. Udgangspunktet er London Minings jernmineprojekt i ISUA, hvor de før nævnte områder vil blive undersøgt i grønlandsk og circumpolar sammenhæng.

Ph.d.-skolen i Hotel Hans Egede hænger sammen med dette års NUNA-MED arrangement, der forløber fra 7. september til 9. september.

For yderligere oplysninger, kontakt:

For den naturvidenskabelige del: Professor Torben Røjle Christensen på tlf. +46 7095 6374 3
For den medicinsk- og samfundsvidenskabelige del: Distriktslæge Gert Mulvad på tlf. +299 483253

Verified by ExactMetrics