How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rådgivning om lomvier fordrejes i debatten Udgivet 11.12.2013

Skrevet af:  MiKv

Siden Grønlands Naturinstitut offentliggjorde sin biologiske rådgivning for lomvier i Grønland den 4. oktober 2013, er rådgivningens elementer blevet fordrejet af både medier og væsentlige aktører, så der nu er behov for en præcisering.

Det er blevet fremstillet adskillige gange i debatten, at biologer har meldt ud at lomvien generelt er udryddelsestruet i Grønland. Dette er ikke korrekt. Biologerne har meldt ud at visse kolonier er udryddelsestruede. Rådgivningen om lomvier skitserer status for ynglebestanden fra omkring 1990 frem til i dag, samt påpeger mulige årsager til tilbagegangen. I den tidsperiode er status følgende:

  • Sammenlagt er ynglebestanden af lomvier i hele Grønland gået tilbage med 15 %.
  • Hvis Qaanaaq området holdes ud af regnestykket (hvor bestanden er stabil), er den samlede nedgang for resten af Grønland på 35-40 %.
  • Der er i dag 19 ynglekolonier i Grønland og 12 af dem er i tilbagegang.
  • I opgørelsesperioden er 5 kolonier helt forsvundet.
  • I 6 kolonier vurderes situationen som yderst kritisk. De berørte områder er sydlig Upernavik, Disko Bugt, Sydgrønland og Ittoqqortoormiit og bestandene er her reduceret mellem 62 % og 74 %.

Flere årsager til tilbagegangen
Det er også blevet fremstillet i medierne, at Naturinstituttet skulle have udpeget ulovlig jagt af lomvier som den primære årsag til bestandsnedgangen i Grønland. Dette er heller ikke korrekt. Det korrekte er, at Naturinstituttet har meldt ud, at årsagerne til tilbagegangen er flere og følgende mulige årsager blev nævnt:

  • Ulovlig jagt.
  • Ulovlig ægsamling.
  • Forstyrrelser i kolonierne.
  • Økologiske forhold, herunder klima-relaterede ændringer i fuglenes overvintringsområde som påvirker deres føde- og leveforhold.

Det er rigtigt, at ulovlig jagt, ulovlig ægsamling samt forstyrrelser i kolonierne har stor indvirkning på ynglebestandene, men betydningen varierer fra område til område. Den klimatiske påvirkning forventes heller ikke at være ens overalt i Grønland.

Ansvarlighed
Forskerne på Naturinstituttet er enige med fangerne i, at der i visse perioder stadigvæk er mange lomvier langs Grønland. Men vi skal huske på en stor del af dem der fanges om vinteren er lomvier fra andre lande og flere af disse bestande er også i tilbagegang. Og ja, om vinteren vil der være variationer i antal og tilgængelighed fra år til år, afhængig af vind og vejr, isforhold og fødeudbud.

Summa summarum er dog, at stor del af de tilbageværende ynglebestande har det virkelig skidt i Grønland og der må handles i tide, hvis at der også skal være lomvier til vores efterkommere.

Det er ligeledes et faktum at jagt, er den eneste knap vi kan regulere på nu og her. Derfor har Naturinstituttet også anbefalet totalfredning som den mest effektive og ansvarlige løsning, og som en alternativ løsning kraftig reduktion af jagttiden til en måned i oktober/november.

For yderligere informationer, kontakt:
Seniorforsker Flemming Ravn Merkel på tlf. +45 3078 3173.

Verified by ExactMetrics