How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rejebestanden i Østgrønland er blevet mindre Udgivet 09.10.2013

Skrevet af:  Mikv

Det står sløjt til med rejebestanden i Østgrønland, mens der er status quo for rejebestanden i Vestgrønland. Derfor er den biologiske rådgivning for fiskeri efter rejer i Vestgrønland uændret i forhold til sidste år – at de totale rejefangster ikke bør overstige 80.000 tons.

For Østgrønland er meldingen dog mere drastisk, idet der rådes til et maksimalt fangstniveau på 2.000 tons i 2014. Dermed falder rådgivningen med 10.400 tons fra i år til næste år. Fiskeriet har været faldende siden 2003 og har de seneste år ligget omkring de 2.000 tons. Sænkningen af det anbefalede fangstniveau har været undervejs i flere år, da oplysninger fra fiskeriet og Naturinstituttets egne undersøgelser vedvarende har vist nedgang i den østgrønlandske rejebestand. Faldet i bestanden er sammenfaldende med stigende mængder torsk i området – torsk spiser rejer.

Mange hunner i rejefiskeriet på vestsiden
Bestanden af rejer i Vestgrønland er fortsat på et lavt niveau sammenlignet med starten af 1990´erne. Årets biologiske undersøgelser har yderligere vist, at tilgangen af nye (små) rejer til den fiskbare bestand fortsat er på et lavt niveau. Samtidig er der usædvanligt mange hunner i bestanden. Det betyder, at fiskeriet gør et voldsomt indhug på den gydende bestand, som skal sikre tilgangen af nye rejer i fiskeriet. Der blev også konstateret flere torsk i rejeområderne i Vestgrønland i både 2012 og 2013, hvilket er medvirkende til, at rejebestanden påvirkes negativt.

Fiskeriet efter rejer i Vestgrønland har i det senere år koncentreret sig mere til endnu mindre havområder. I disse år foregår fiskeriet i højere grad nord for Store Hellefiske Banke og i Disko Bugt.

Beregninger viser, at rejebestanden i Vestgrønland kan tåle fangster op til 80.000 tons i 2014. Fremover er der store usikkerheder omkring bestandens vækst dels på grund af de få nye rejer og på grund af forekomsten af torsk.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Chef for Afdeling for Fisk og Rejer, Helle Siegstad på tlf.: +299 361200.

Verified by ExactMetrics