How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Stadig ingen bedring i krabbebestanden i Grønland Udgivet 11.11.2013

Skrevet af:  MiKv

En total kvote på 2.100 tons krabber for samtlige forvaltningsområder i både udenskærs og indenskærs områder i grønlandske farvande, vil sandsynligvis forhindre bestanden i at falde yderligere. Det mener Grønlands Naturinstitut i sin opdatering af den biologiske rådgivning vedrørende krabber for 2014.

Rådgivningen for 2014 er uændret i forhold til rådgivningen for 2013. Oplysninger fra Naturinstituttets undersøgelser og krabbefiskeriet viser, at bestandsstørrelsen i de fleste forvaltningsområder fortsat er på et lavt niveau.

Naturinstituttet anbefaler, at Holsteinsborg Dyb fortsat skal være lukket for krabbefiskeri, da bestanden stadig er på et lavt niveau. Der er ikke konstateret fremgang i områdets bestand, tværtimod viser data fra de biologiske undersøgelser at der har været en nedgang i bestanden fra 2012 til 2013. Tidligere erfaringer viser, at lukning af et område har en positiv effekt på en krabbebestands størrelse.

Yderligere anbefaler Grønlands Naturinstitut, at der indføres en fast sæson for krabbefiskeri i samtlige forvaltningsområder fra marts til juli. En fiskerisæson skal gerne sikre en bedre udnyttelse af ressourcen, da ordningen helst skal resultere i højere kød indhold i krabber samt mindre udsmid af voksende krabber med en blød skal og lavt kødindhold. De fleste ”bløde krabber” og ”krabber med lavt kødindhold” dør ved udsmid.

Rådgivning om fangstniveauer i 2013 og 2014 for krabbefiskeri i de enkelte forvaltningsområder. * Udenskærsområdet i forvaltningsområdet Sisimiut har været lukket for fiskeri i 2011 og 2012 ** I okt 2013, er kvoten forhøjet med 150 t i forvaltningsområdet Sisimiut og med 200 tons i forvltningsområdet Nuuk-Paamiut

Grønlands Naturinstituts rådgivning har til formål at standse tilbagegangen i krabbebestandene. Hvis det ønskes, at krabbebestandene skal vokse, skal fangstniveauerne reduceres mere, end denne rådgivning anbefaler.

Grønlands Naturinstitut indførte sidste år rådgivning vedr. krabber for perioder på to år. Hvis de biologiske undersøgelser og data fra fiskeriet viser tegn på markante ændringer i krabbebestanden næste år, vil Naturinstituttet revidere rådgivningen i 2014.

For yderligere informationer, kontakt:
Biolog AnnDorte Burmeister, 361201, anbu@natur.gl

Verified by ExactMetrics