How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Status for hvalrosser ved Grønland Udgivet 06.09.2013

Skrevet af:  Mikv

Grønlands Naturinstitut er i disse år i fuld gang med at opdatere datamaterialet for hvalrosser med henblik på at forny den biologiske rådgivning for disse dyr ved Grønland. Det foregår i NAMMCO-regi, og næste rådgivning forventes at være klar i 2014. NAMMCO rådgav sidst om hvalrosser i 2010, og siden har Grønlands Naturinstitut foretaget nye tællinger af hvalrosser ved Qaanaaq og i Vestgrønland. Yderligere er der foretaget undersøgelser af hvalrossernes dykkeadfærd, vandringsruter og sammenhængen mellem de grønlandske og de canadiske hvalrosbestande. Data er indsamlet ved hjælp af satellitsendere, som fangere i Qaanaaq har været med til at sætte på hvalrosser. De indsamlede data fra Vestgrønland samt fangststatistikker og data for østgrønlandske, canadiske og norske hvalrosser bliver medtaget til NAMMCO´s næste rådgivning, der forventes at foreligge til næste forår.

En hun hvalros med ung i Qaanaaq. Foto: Carsten Egevang.

Hvalrosser i mandtal

Undersøgelser har vist, at der er tre forskellige bestande af hvalrosser ved Grønland – en i Nordøstgrønland, en i Qaanaaq og den nordlige del af Baffin Bugt og en i Vestgrønland mellem Davis Strædet og sydlige del af Baffin Bugt. I Vestgrønland til syd for Upernavik deles bestanden med canadierne, og antallet af hvalrosser, der er ved Grønland i vinter-perioden, blev vurderet til omkring 1.400 dyr i 2012. Antallet af hvalrosser formodes at være faldet til en tredjedel i forhold til i starten af 1900-tallet. Samtidig har hvalrosserne forladt landgangspladserne i Vestgrønland på grund af det høje fangsttryk gennem tiden. Bestanden af hvalrosser ved Qaanaaq-området deles også med Canada, og den andel, som findes i polyniet ”Nordvandet”, blev vurderet til at være på omkring 1.499 dyr i 2010. Bestanden i Nordøstgrønland er vokset støt og var i 2008 på omkring 1.500 hvalrosser. Den formodes nu at være oppe på godt og vel den størrelse, den havde før udenlandske hvalfangeres rovdrift igennem første halvdel af 1900-tallet. Den samme rovdrift herskede for bestandene i Vestgrønland, samtidig med at lokale fangede alt for mange hvalrosser.

Hvalrosser vandringsruter ved Qaanaaq; der er her tale om 8 hvalrosser med satellitsendere. Kilde: Mads Peter Heide-Jørgensen. Grønlands Naturinstitut.

Eksport af hvalrosprodukter

Produkter, som stammer fra arter listet under CITES, kan kun udføres fra Grønland, hvis der er afgivet en såkaldt ”Non Detrimental Finding”. Disse CITES-erklæringer skal vurdere, om eksport af produkter fra en given dyreart ikke har skadevirkning, og hvorvidt en given fangst hviler på et bæredygtigt grundlag. ”Non Detrimental Findings” kan kun gives, hvis dette kan videnskabeligt dokumenteres. I 2007 var der ikke dokumentation nok til at påvise, at fangsten af hvalrosser var bæredygtig, og derfor kunne der ikke gives en Non Detrimental Finding for hvalrosser.

NAMMCO afgav i 2010 råd om hvalroskvoter, som også skulle omfatte tabte hvalrosser. Hvis Grønland kunne følge disse tal, var der 70 % sandsynlighed for, at bestandene ville vokse til tidligere niveauer. Det var en historisk begivenhed, da det var første gang, at NAMMCO afgav biologisk rådgivning om bæredygtig fangst af hvalrosser i Grønland.

I 2011 valgte Naalakkersuisut at følge anbefalingerne fra NAMMCO, hvilket bevirkede, at Naturinstituttet, som er CITES’ videnskabelige myndighed i Grønland, herefter kunne afgive en positiv Non Detrimental Finding.

International biologisk rådgivning

En vigtig del af Naturinstituttets arbejde er at fremskaffe den nødvendige viden om antallet af dyr i de forskellige bestande, der er udsat for fangst. Disse oplysninger bruges sammen med fangststatistikkerne til at beregne, hvilke fangstniveauer der er bæredygtige. Som hovedregel præsenterer Naturinstituttet sine resultater for videnskabelige arbejdsgrupper i de internationale organisationer, som Grønland er medlem af. Når det gælder hvalros og andre havpattedyr, er internationalt samarbejde og vurdering af resultater nødvendigt, fordi de fleste arter vandrer mellem Grønland og nabolandene. I mange af tilfældene udnyttes de samme arter af nabolandene. Naturinstituttet rådgiver Selvstyrets forvaltningsmyndigheder, og det er de politisk ansvarlige, der sætter kvoterne. En af Naturinstituttets vigtigste roller er derfor at sikre den bedst mulige rådgivning efter en grundig international og faglig vurdering.

NAMMCO´s rådgivning for fangst af hvalrosser. Rådgivning fra NAMMCO for bæredygtig fangst af hvalrosser. Antal, der forventes fjernet, inkluderer de samlede fangster i Grønland og Canada samt anskudte og tabte dyr. Fangster i Østgrønland er som regel lavere end kvoten. Antal formodede tabte er bestemt ud fra antagelser.

Fakta:

NAMMCO = North Atlantic Marine Mammal Commission.
CITES = Convention for the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
Bestand = en gruppe af en dyreart, som ikke formerer sig med individer uden for gruppen.
Polynia = et område med åbent vand gennem hele vinteren, trods omgivende havis.

Af: Fernando Ugarte og Emma Kristensen, Grønlands Naturinstitut.

Verified by ExactMetrics