How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Stipendier uddelt til Arktisk forskning Udgivet 12.09.2013

Skrevet af:  Mikv

Grønlands Naturinstitut har efter indstilling fra et tværvidenskabeligt sammensat forskningsråd i Grønland uddelt godt 11 millioner kroner til 4 Ph.d-stipendier og 2 postdoc-forskningsstipendium.

”Konkurrencen om stipendierne var hård, idet der var mange velkvalificerede projekter blandt de 42 ansøgere. Udover det faglige niveau er der i udvælgelsen også lagt vægt på projekternes bidrag til kompetenceopbygning i Grønland og udvikling af dansk-grønlandsk forskningssamarbejde,” siger Formanden for forskningsrådet, direktør Daniel Thorleifsen, fra Grønlands Nationalmuseum.

Stipendierne er uddelt indenfor alle videnskabelige områder og tilfaldt:

Karsten Fleischer Rex, der vil undersøge, hvorfor der er en meget høj forekomst af leverbetændelse (Hepatitis B) i Grønland men samtidig lav forekomst af følgesygdomme som leverkræft og leversvigt. Projektet udføres ved Dronning Ingrids Hospital og Aalborg Universitet.

Diana Krawczyk, der vil undersøge variationer i havis og havtemperatur gennem de sidste 10.000 år ud fra sammensætningen af kiselalger i borekerner fra havbunden. Post doc projektet udføres ved Grønlands Klimaforskningscenter.

Aili Labansen, der vil undersøge, hvorfor nogle lomviekolonier er i tilbagegang, mens andre er stabile, uanset at der iværksat beskyttelsesforanstaltninger. Projektet udføres ved Naturinstituttet og Aarhus Universitet.

Anne Mette Jørgensen, der vil undersøge, om erindringer i lige så høj grad formes af og som visuelle indtryk, i modsætning til almindelig historieskrivning der formes af og som ord. Projektet udføres ved Ilisimatusarfik og Københavns Universitet.

Andreas Møller Jørgensen, der vil undersøge, hvordan og hvorfor nærdemokrati på den ene side understøttes af IT og borgerportaler, og på den anden side udfordres i brugssituationen. Projektet udføres ved Ilisimatusarfik og Aalborg Universitet.

Outi Tervo, der vil undersøge, hvilken rolle grønlandshvalernes sang spiller for seksuel adfærd og ved fødesøgning. Post doc projektet udføres ved Naturinstituttet og Københavns Universitet.

Pengene til de to førstnævnte stipendium kommer fra Grønlands Selvstyres pulje til forskning, mens de øvrige projekter er finansieret over den danske finanslovs pulje til arktisk forskning.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Direktør for Grønlands Naturinstitut Klaus Nygaard på tlf. +299 361200 eller nygaard@natur.gl

Verified by ExactMetrics