How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

USA atter nedstemt i en isbjørne-sag Udgivet 07.03.2013

Isbjørne er ikke udryddelsestruede – i al fald nu og i den nærmeste fremtid. Det blev konklusionen på vurdering af den internationale isbjørne specialist arbejdsgruppe (IUCN/PBSG), hvor også Grønlands Naturinstitut er repræsenteret.

USA forsøgte for anden gang, at få oplistet isbjørne som udryddelsestruede i CITES regi fra liste II til I. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), er en international konvention til kontrol af handel med vilde dyr og planter over landegrænser. Målet er, at kun bæredygtig handel af dyre og plante produkter skal være tilladt. Flytning af isbjørne til liste I, vil have betydet, at al international handel med isbjørne artikler samt muligheden for eksport af disse ville bortfalde helt. Sidst forsøgte USA, at opliste isbjørnene i 2010.

Isbjørne gruppen, hvor Canada, USA, Rusland, Norge, Danmark og Grønland er repræsenteret, fik tidligere i år til opgave at evaluere USA’s forslag forud for CITES årsmøde.

Embedsmænd fra Grønland og Danmark deltager i disse dage frem til 13. marts i møder under CITES regi i Bangkok. Her har deltagerne blandt mange andre emner taget stilling til USA’s forslag, og isbjørne specialistgruppens vurdering dannede blandt andet grundlag for behandling af sagen.

Specialistgruppen konkluderede yderligere, at den væsentligste årsag til risiko for nedgang i antallet af isbjørne i Arktis, vil være formindskelse af havisen på grund af opvarmning af Arktis, altså ikke internationalhandel. Dermed vurderede specialistgruppen, at en oplistning i sig selv kun vil en have begrænset effekt på isbjørnebestande.

”En oplistning i CITES regi bør kun ske hvis arten enten er fåtallig, begrænset i sin udbredelse eller næsten halveret i antal i løbet af 10 år eller tre generationer af den pågældende arts levetid. Hvis tendenserne i klimaforandringerne og opvarmningen fortsætter, kan vi dog ikke komme udenom at isbjørne bliver udryddelsestruede i fremtiden. Vi forventer dog ikke, at isbjørne bestande bliver halveret de næste 10 år og heller ikke de næste tre generationer for isbjørne, som er beregnet til ca. 45 år,” siger afdelingschef i Grønlands Naturinstitut, Fernando Ugarte.

I 2012 bidrog Grønlands Naturinstitut med et notat om status for isbjørneforskning til Grønlands svar til USA’s anmodning om information til forarbejde af deres forslag om oplistning til CITES.

International handel med arter på liste I er total forbudt. Produkter fra dyr i liste II kan eksporteres kun hvis det foreligger en bæredygtighedserklæring, eller NDF rapport (NDF står for Non Detriment Findings).

Isbjørne specialist gruppens konklusioner om sagen findes her:
pbsg.npolar.no/en/news/archive/2013/CITES-PBSG-2013.html

Grønlands Naturinstituts bidrag til svar for USA’s anmodning om information fra 2012, samt Grønlands NDF for isbjørne findes her:
Biologisk rådgivning – CITES

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef for Pattedyr og Fugle i Grønlands Naturinstitut, Fernando Ugarte på tlf. +299 361200 eller email: FeUg@natur.gl

Verified by ExactMetrics