How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Årets nordøstgrønlandske forskningsundersøgelser skudt i gang Udgivet 19.05.2014

Billede: Feltarbejde på Young Sund i Nordøstgrønland. Foto: Søren Rysgaard

Skrevet af:  PeMi

Situationsrapport af: Professor Søren Rysgaard, Daneborg 8. maj 2014.

Fokus for dette års undersøgelser er, at vores team koncentrerer sig om sne og havis i Daneborg og hvordan det spiller sammen med atmosfæren og havet. Sidste efterår satte vi en række måleinstrumenter ud. Formålet med instrumenterne er, at indsamle forskellige målinger fra atmosfæren (indstråling, temperatur, vindstyrke, kuldioxid koncentration, etc.), sne (tykkelse, temperatur), havis (tykkelse, temperatur, saltholdighed, permeabilitet, osv.) og hav (temperatur, saltholdighed og strømforhold, solindstråling, uklarhed, osv.) Flere af disse instrumenter sender data via satellit. Desværre mistede vi i løbet af vinteren kontakten med en af instrumentfortøjningerne på fjorden. Vi har nu lokaliseret de fleste instrumenter, men mangler stadig at finde et.

Vinddrevet hav-is fabrik

Området ved Young Sund er interessant på grund af dets placering nær et polynie. Et polynie er en slags ”havisfabrik”, hvor havis dannes men ofte blæst væk igen, hvorved der så kan dannes nyis igen og igen. Der er forskellige former for polynier, men polyniet ud for Young Sund er drevet af vinden. Det vides endnu ikke fuldt ud, hvordan ​​et sådant polynie fungerer og hvordan det påvirker dannelse af dybhavsvand samt udveksling af drivhusgasser mellem atmosfære og hav. For at kunne måle på polyniet er vi nødt til at placere vore instrumenter tæt på det. Desværre var en af fortøjningerne med instrumenter for tæt på polyniet. Ærgerligt, da isen brød op kun 100-200 m bag fortøjningen. Vi håber nu at finde den, når havisen smelter i fjorden.

Detaljerede målinger

Vi er begyndt at tage de øvrige fortøjninger op og hente data fra måleinstrumenterne. Vi vil så sætte instrumenterne ud igen og måle på signalet fra den smeltende havis, medens vi nærmer os sommerens tøbrud. Det bliver en våd tøbrudstid på grund af den store mængde sne, og forskerholdet der overtager efter os bliver nødt til at medbringe gummistøvler og vandtæt tøj til når de skal arbejde på den smeltende havis. Tanken er også at undersøge, hvad der sker i smeltevandspyttene på isen, medens de dannes og forsvinder lige før havisen bryder op. I den periode skal forskerne undersøge sne- og isteksturer, gasindhold, biologiske og kemiske processer. Derudover laver vi målinger på tværs af og på langs af Young Sund fjorden helt inde fra Indlandsisen og ud til det åbne hav for at forstå hvordan sne- og istykkelsen varierer og hvordan det spiller sammen med med atmosfæren og havet.

Feltarbejde med propelbåd

Vi laver også målinger af vandsøjlen fra lige under havisen og ned til havbunden. Det er hårdt arbejde at lave disse målinger, for vore transekter strækker sig over flere hundrede kilometer og på hvert målested (med 2-3 km’s mellemrum) skal der først ryddes 30-100 cm sne og derefter bores gennem metertyk havis, opsættes et stativ for at få vores instrumenter hejst i vandet uden at de fryser til, og derefter med håndkraft sænke instrumentet ned til havbunden, der på nogle steder er 350 m dyb. Turen op er den hårdeste. Vi bruger snescootere til at komme rundt inde på fjorden, men har også propelbåde, der kan ”sejle” ovenpå både sne, is og åbent vand.

Internationalt team

Det er nogle lange dage i felten. Vi starter tidligt om morgenen og arbejder ofte til midnat. Ofte er der lange aftener i laboratoriet her i Daneborg. Og lige inden man skal sove, skal der gøres notater om dagens forløb og dagens data gemmes. Folk ser trætte ud om aftenen, men det er alligevel svært at komme i seng, da solen er oppe både dag og nat. Vi er cirka 1000 km nord for Polarcirklen, og der er midnatssol.

Vi skiftes til at passe kokketørnen og lige nu er det lugter af frisk bagt brød. Klokken er 01:00, og folk arbejder stadig. Når man kikker rundt bordet har vi folk med fra Grønland, Canada, Danmark, Rusland, Indien, Belgien. Sikken et team!

Fakta

Vi er det første hold på Zackenberg stationen i Daneborg (74N) i Nordøstgrønland i dette års omfattende feltarbejde inden for Arctic Science Partnership samarbejdet. Vi arbejder parallelt flere steder i år med mere end hundrede forskere og studerende ved Zackenberg, Daneborg, Nuuk, Disko Bugt, Cambridge Bay, Resolute, Hudson Bay og på isbryderen ”Amundsen” i det nordlige Canada.

Verified by ExactMetrics