How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Årsagen til mange døde lomvier i Sydgrønland kendes endnu ikke Udgivet 27.02.2014

Ifølge fangere fra Sydgrønland observeres der i disse dage et stort antal selvdøde lomvier i området mellem Nanortalik og Kap Farvel. Grønlands Naturinstitut har indgået en aftale med fangere om at indsamle nogle af de selvdøde lomvier. Det forsøges samtidig at skaffe et antal friske lomvier fra samme område, med henblik på at sammenligne fuglenes generelle tilstand og maveindhold.

Grønlands Naturinstitut ved således ikke på nuværende tidspunkt, hvad årsagen til de selvdøde lomvier er, men håber at resultaterne fra de planlagte undersøgelser kan være klar senere på året.

”Mulige årsager til de selvdøde lomvier kan være fødemangel eller at ekstremt vejr har forhindret fuglene i at søge føde. Sådanne forhold vil i første omgang ramme de svage fugle, hvilket normalt er de unge fugle (under 1 år). Forhåbentligt vil undersøgelserne kunne sige noget om dette”, siger Seniorforsker ved Grønlands Naturinstitut Flemming Ravn Merkel.

Seniorforsker Flemming Ravn Merkel opfordrer imidlertid alle med kendskab til sådanne tilfælde gennem de sidste 10-20 år, om at tage kontakt til Naturinstituttet. Set i lyset af at der er konstateret store bestandsnedgange i Grønland, på Svalbard og i Island, er forskerne interesseret i at kortlægge hyppigheden af lignende tilfælde. Sydvestgrønland, inklusiv området mellem Nanortalik og Kap Farvel, fungerer som overvintringsområde for ynglefugle fra alle tre lande. Forskerne er interesseret i oplysninger fra hele overvintringsområdet, dvs. området mellem Aasiaat og Kap Farvel.

Verified by ExactMetrics