How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønlands DCE-aftale forlænget Udgivet 29.08.2014

Billede: DCE-aftalen underskrives af Naalakkersuisoq for Miljø og Natur Kim Kielsen og Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Foto: GN

Skrevet af:  PeMi

Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen og minister for Uddannelse og Forskning, Sofie Carsten Nielsen, afholdte et pressemøde i Naturinstituttet i denne uge, hvor en forlængelse af en aftale mellem Grønland og Danmark vedrørende Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE; tidligere DMU, Danmark) blev underskrevet.

Aftalen er en del af den langsigtede strategi for miljørådgivning i forbindelse med råstofefterforskninger i de næste fem år. Den forpligter DCE sammen med Naturinstituttet til fortsat at yde rådgivning til Selvstyret, samtidig med at det er pålagt DCE at overføre viden og kompetence til Grønlands Naturinstitut.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet i Grønland betaler via finansloven DCE et fast, årligt grundbeløb, som DCE og Naturinstituttet bruger til at vurdere ansøgninger og evaluere miljøvurderinger om efterforskning samt besvare miljørelaterede spørgsmål.

Kim Kielsen og Sofie Carsten Nielsen. Foto: GN

Der opbygges således viden, der kan bruges til at minimere risikoen for miljøet dels gennem planlægningen af de industrielle aktiviteter og dels gennem planlægning af oliespildsberedskabet, så indsatsen kan ske gennemtænkt i forhold til at beskytte de biologiske ressourcer. Denne viden er også af væsentlig værdi for Danmark, der har ansvaret for havmiljøet og beredskabet uden for 3-sømilegrænsen.

Forlængelsen af den 5-årige aftale mellem Selvstyret og DCE sikrer, at DCE kan fastholde den faglige kompetence og de personalemæssige ressourcer til at understøtte Naturinstituttet i kapacitetsopbygningen, samtidig med at samarbejdet mellem DCE og Grønlands Naturinstitut fortsætter.

Verified by ExactMetrics