How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønlands Naturinstitut helt i front inden for arktisk forskning Udgivet 03.07.2014

Fig. 1. Relativ citering af videnskabelige artikler sammenlignet med verdensgennemsnittet. Grønlands Naturinstitut ligger på en tredjeplads og pænt over verdensgennemsnittet.

Skrevet af:  PeMi/EmKr

Naturinstituttet blev den tredje mest citerede institution i hele kongeriget Danmark i årene 2008-2011, når det gælder producerede videnskabelige artikler om arktisk forskning. Kun overgået af Niels Bohr Instituttet og DMI (Danmarks Meteorologiske Institut), blev Grønlands Naturinstitut vurderet til at være en af kongerigets mest produktive videnskabelige institutioner. Baggrunden for den konstatering er ikke mindre end 107 publicerede videnskabelige artikler fra Grønlands Naturinstitut i årene 2008-2012. Den videnskabelige produktivitet måles ofte i antal citeringer.

Disse fakta stammer fra en nylig udkommet rapport udarbejdet af Nordisk Institut for studier af innovation, forskning og uddannelse. Rapporten er bestilt at Styrelsen for Forskning og Innovation i Danmark og den kortlægger polarforskningen i Kongeriget Danmark i årene 2008-2012. I alt 91 forskningsinstitutioner og afdelinger fra Grønland, Færøerne og Danmark er med i kortlægningen.

Fig. 2. Antal årsværk, fordelt pr. institution inden for polarforskning i 2013. Grønlands Naturinstitut ligger på en flot fjerdeplads.

Fig. 3. Antal årsværk, fordelt pr. forskningsområde inden for polarforskning i 2013. Største forskningsområde er Marin- og fiskebiologi.

Fig.4. Antal årsværk, fordelt pr. forskningsområde og institution i 2013. Største samlede forskningsområde er Marin- og fiskebiologi, hvor Grønlands Naturinstitut præsterer flest årsværk.

 

Rapporten viser også, at Naturinstituttets forskningsindsats faktisk andrager 10 % af kongeriget Danmarks samlede indsats omkring arktisk forskning. Det blev således en fornem fjerdeplads for Grønlands Naturinstitut, der bidrager med 61 årsværk ud af i alt 611 årsværk i kongeriget Danmark i 2013. Dermed placerer instituttet sig i halen på store institutioner som Aarhus Universitet, Københavns Universitet og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Arbejdsindsatsen vurderes ud fra antal årsværk.

Aarhus Universitet og Københavns Universitet står for størsteparten af Rigsfællesskabets arktiske forskningsindsats; men når det kommer til marin- og fiskebiologi, som er det største samlede forskningsområde i det arktiske område, topper Grønlands Naturinstitut som den største bidragyder efterfulgt af Aarhus Universitet.

Samlet set ligger Danmark som den ottende mest produktive nation på verdensplan, når det gælder arktisk forskning. Trods ottendepladsen ligger Danmark dog langt fra naboerne i Norge, der er helt fremme i førerfeltet med hele 75 % flere publikationer end Danmark. USA, Canada og Storbritannien er de tre førende lande med flest publikationer om arktiske forhold. USA rangerer sig også som Danmarks nærmeste forskningspartner, hvor amerikanske forskere er medforfattere på hver fjerde produceret videnskabelige artikel om arktiske emner.

Rapporten viser også, at der globalt set er kæmpe interesse for arktisk forskning i og med videnskabelige artikler med arktisk relevans citeres 26 % oftere end verdensgennemsnittet.

De globale klimaændringer og ikke mindst deres konsekvenser i Arktis har de senere år skabt øget fokus på muligheder inden for råstofudvinding og udnyttelse af biologiske ressourcer i regionen. Det har medført en øget opmærksomhed og interesse for forskning i Arktis relaterede emner.

Læs rapporten her

For yderligere oplysninger, kontakt:.
Direktør for Grønlands Naturinstitut, Klaus Nygaard, tlf. +299 361200

Fakta:

  • Der blev brugt 723 mio. kr. til arktisk forskning i kongeriget Danmark i 2013.
  • Størsteparten (74 %) af kongerigets arktiske forskning omhandler naturvidenskabelig forskning. Geologisk forskning andrager 45 % og biologisk forskning andrager 28 % af totalen.
  • Kun 4 % af kongerigets forskning er rettet mod Polhavet.
  • 76 % af kongeriget Danmarks arktiske forskning i perioden 2008-2013 handlede om Grønland og havet omkring landet.
Verified by ExactMetrics