How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Makreller findes nu i hele det østgrønlandske farvand Udgivet 18.08.2014

Billede: Makrelstationer (= cirkler) i Østgrønland fisket med Arni Fridriksson. Cirklerne viser makrelfangst i kilo pr. kvadratsømil. Tal på vandret akse: længdegrader. Tal på lodret akse: breddegrader. Farveskalaen viser havtemperaturer (SST) som gennemsnit af målinger mellem 5. og 12. august.

Grønlands Naturinstituts undersøgelser af makrelbestanden i østgrønlandsk farvand er netop afsluttet den 12. august 2014. De foreløbige resultater viser, at makreller findes i stort set hele det undersøgte farvand mellem Tasiilaq og Kap Farvel – bortset fra i det kolde kystvand.

”Det mest overraskende resultat er, at der er makrel syd for Kap Farvel, og at der er registreret gydende makrel i undersøgelsesområdet”, konstaterer afdelingschef for Fisk og Skalddyr, Helle Siegstad. Biologerne vurderer, at der også kan forekomme makrel i Sydvestgrønland, men området her er endnu ikke undersøgt.

Der er makrel i store dele af Nordøstatlanten. To norske skibe, et færøsk og et islandsk skib har fra midten af juli til midten af august opmålt makrelbestanden i deres respektive farvande. Grønland har i år chartret det islandske forskningsskib Arni Fridriksson til at foretage de biologiske undersøgelser efter makrel i farvandet 200 sømil ud fra Grønlands østkyst.

Biologer fra Grønland, Island, Færøerne og Norge oparbejder i disse dage de mange data fra 2014. Opmålingen i østgrønlandsk farvand vil indgå i den internationale vurdering af den samlede bestand. Naturinstituttet er repræsenteret i kernegruppen af forskere, der foretager disse beregninger.

Resultaterne præsenteres på et arbejdsgruppemøde i det Internationale Råd for Havforskning (ICES) i København i dagene 26. august – 1. september. Det endelig kvoteråd fra ICES for 2015 vil først foreligge i begyndelsen af oktober.

Verified by ExactMetrics