How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny faglig afdeling for Miljø og Råstoffer i Pinngortitaleriffik Udgivet 26.05.2014

Pinngortitaleriffik indvier i dag en ny faglig afdeling, der skal beskæftige sig med videnskabelig rådgivning inden for miljø- og råstofområdet. Afdelingen for Miljø og Råstoffer starter op med 9 fastansatte medarbejdere og drives gennem eksterne midler. Den almennyttige fond Oak Foundation med hovedsæde i Schweiz og VILLUM Fonden i Danmark har ydet støtte til tre nye stillinger i afdelingen de kommende tre år.

Det er et længe næret ønske fra både Naalakkersuisut og Pinngortitaleriffik, der bliver til en realitet. Det er Naalakkersuisuts mål, at Grønland på sigt overtager ansvaret for miljørådgivningen, der i dag varetages af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

”Udviklingen af den nye afdeling skal ikke ses som begyndelsen på en afvikling af det mangeårige og gode samarbejde, Grønland har haft med DCE.  Der skal ikke kappes bånd, men skabes udvikling og forandring, alt sammen med det formål at vi bliver bedre og klogere på beskyttelse af vores miljø og natur”, understreger Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen, i forbindelse med åbningen af den nye afdeling i Pinngortitaleriffik.

Derfor fornyr Naalakkersuisut allerede i år den trepartsaftale, der er indgået mellem Selvstyret, DCE og Pinngortitaleriffik. I de kommende fem år er arbejdsinddelingen inden for miljørådgivningen sådan, at DCE har rollen som hovedrådgiver, mens Pinngortitaleriffik er medrådgiver. Og det er bestyrelsesformanden for Pinngortitaleriffik, Gert Mulvad, helt med på.

”Det er faktisk en kæmpe stor ekspertise Grønlands Miljøundersøgelser og senere DCE har opbygget i de 40 år, de har eksisteret. Den ekspertise kan vi ikke blot over få år flytte til Grønland. Det vil kræve fornuft og omtanke i hele processen”, siger Gert Mulvad og fortsætter:

”Vi vil også gerne udvikle os, og på sigt vil vi selv kunne klare ansvaret for miljørådgivningen. Vi kan jo ikke blive ved med at overlade ansvaret på det område til andre uden for Grønland”.

Den nye afdeling vil allerede fra efteråret 2014 råde over ekspertise inden for miljøkemi, miljømikrobiologi, undersøgelse af miljømæssige påvirkninger af mine- og olieindustrien, jordbundsforurening og undervisning.

Afdelingen kommer til at udvide med flere forskere og vil iværksætte både forsknings-, speciale- og ph.d.-projekter.

Taler til indvielsen

Tale af Bestyrelsesformand for Pinngortitaleriffik Gert Mulvad.

Tale af Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen.

For yderligere oplysninger, kontakt

Bestyrelsesformand for Pinngortitaleriffik Gert Mulvad på tlf. +299 483285 eller for faglige spørgsmål: konstitueret Afdelingschef for Miljø og Råstoffer, Josephine Nymand, på tlf. +299 361200.

Verified by ExactMetrics