How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rejebestanden i Vestgrønland er på vej ned Udgivet 02.10.2014

Skrevet af:  PeMi

Naalakkersuisut har netop modtaget den biologiske rådgivning for rejefiskeriet i 2015 for både vestgrønlandsk og østgrønlandsk farvand fra Grønlands Naturinstitut.

Biomassen – dvs. den samlede vægt – af rejer i vestgrønlandsk farvand er faldet mærkbart, og der er alvorlige tegn på, at udviklingen af bestanden ikke umiddelbart kan vendes i de nærmeste år. Derfor anbefaler biologer under NAFO (Den Nordvestatlantiske Fiskeriorganisation) og ICES (Det Internationale Havforskningsråd), at fangsterne i Vestgrønland ikke overstiger 60.000 tons i 2015. I både 2013 og 2014 var rådgivningen på 80.000 tons.

For rejefiskeriet i Østgrønland er rådgivningen uændret i forhold til sidste år og lyder på 2.000 tons.

Advarselslamperne blinker

Rådet begrunder anbefalingen med fortsat faldende rejebiomasse i Vestgrønland og en udenskærs rejebiomasse, der – for første gang siden starten af 1970’erne – er mindre end i indenskærs-områderne. Biomassen af rejer er for en stor dels vedkommende præget af mange hunner og få hanner. Hvilken betydning det så kan have for rejebestanden, ved biologerne ikke noget om.

Naturinstituttets undersøgelser viser, at biomassen af rejer i Vestgrønland har været i nærmest frit fald, siden den toppede i 2004. Samtidig har de gennemsnitlige fangster pr. trawl-time i det kommercielle rejefiskeri været for nedadgående siden 2008.

Grundlaget for det fremtidige rejefiskeri ser heller ikke godt ud: Antallet af de små 2-3-årige rejer, der er på vej ind i fiskeriet, er fortsat på et lavt niveau. Torsken, som er en af jokerne i spillet om rejerne, er blevet mere talrig, primært i den sydlige del af vestgrønlandsk farvand. Torsken spiser rejer, og forventningen om stigende mængder af torsk i de kommende år får biologerne til at forudse et stadigt større indhug i bestanden af rejer. Alle undersøgelser viser, at tilstedeværelsen af torsk i rejeområderne bevirker, at bestanden af rejer i samme områder går ned.

Rådgivning er et resultat af beregninger på beregninger

Rådgivningen er baseret på en model – dvs. et kompliceret computerprogram – som er designet ud fra biologers observationer af rejebestande både her i landet og internationalt og undersøgelser af fiskeris påvirkning af dyrebestande. Modellen regner på data fra rejefiskeri og Naturinstituttets undersøgelser og forsøger at tage hensyn til samtlige kendte faktorer, der vides at påvirke bestanden.

Beregninger viser, at der med en fangst på over 60.000 tons rejer i 2015 vil være risiko for, at rejefiskeriet ikke længere hviler på et bæredygtigt grundlag.

Rådgivningen findes her.

For yderligere oplysninger:

Afdelingschef for Fisk og Skaldyr Helle Siegstad på tlf. +299 36 12 00 eller mail hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics