How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rigsfællesskabets uddannelses- og forskningsindsats skal boostes Udgivet 29.08.2014

Billede: Fra besøget på Naturinstituttet. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Skrevet af:  PeMi

Uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og infrastruktur var i fokus, da Undervisnings- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen onsdag den 27. august besøgte Grønlands Naturinstitut.

Ministrene fik en rundvisning og en introduktion til instituttets arbejde samt en præsentation af de forskellige afdelinger, herunder den nye miljøafdeling og Klimaforskningscentret.

Naturinstituttet præsenterede de igangværende og kommende aktiviteter i den nye miljøafdeling samt de logistiske og planlægningsmæssige udfordringer, der er ved at arbejde i et så stort et land som Grønland. Endvidere blev samarbejdet om miljøopgaver med danske forskere og institutioner gennemgået, og det blev diskuteret, hvordan dette samarbejde kan styrkes.

Ministrene hørte også om de første fem års aktiviteter i Klimaforskningscentret. Forskere fra hele Rigsfællesskabet har arbejdet tæt sammen om en række klimarelaterede emner som effekten af stigende temperaturer, smeltende gletsjere, havstrømme, ændrede økosystemer, ændret levevis samt nye muligheder og udfordringer.

Sammen med Naturinstituttet har centret stimuleret samarbejdet mellem forskere fra ind- og udland. Hundredvis af forskere er gennem de sidste fem år strømmet til Naturinstituttet og til feltstationerne i Zackenberg/Daneborg, Kobbefjord og andre lokaliteter for at samarbejde om forskningsprojekter. Nye forskningsprojekter på tværs af institutioner og fagdiscipliner har resulteret i en betydelig udvidelse af både de oprindelige forskningsmidler og Naturinstituttets infrastruktur. Det er sket ved hjælp af såvel offentlige som private midler.

For at tiltrække flere unge til forskning påbegyndte Naturinstituttet i 2012 et tæt samarbejde med Aarhus Universitet og University of Manitoba om uddannelsestilbud på tværs af institutionerne. I forlængelse af dette initiativ drøftede repræsentanter fra Naturinstituttet og ministrene målet med at etablere en naturvidenskabelig uddannelse med base i Grønland inden år 2017.

Verified by ExactMetrics