How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Status quo for hellefisk i Vestgrønland Udgivet 30.06.2014

Det går hverken op eller ned for biomassen af hellefisk eller den biologiske rådgivning for hellefisk i vestgrønlandske farvande. Indenskærs såvel som udenskærs for Vestgrønland er rådgivningen fra den videnskabelige organisation NAFO helt uændret for 2015 og 2016 i forhold til rådgivningen for 2014.

For udenskærs bestande, der deles ligeligt med Canada, er rådgivningen for 2015: 

 • Davis Stræde: 14.000 tons.
  De totale fangster i 2013 var 15.248 tons, hvoraf Grønland fangede 8.211 tons.
 • Baffin Bugt: 16.000 tons.
  De totale fangster i 2013 var 12.814 tons, hvoraf Grønland fangede 6.500 tons.

For indenskærs bestande er rådgivningen for 2015:

 • Disko Bugt: 8.000 tons.
  De totale fangster i 2013 var 9.073 tons. Der er indikationer på, at fiskeriet nu er begyndt at basere sig på nytilkomne fisk. Det kan i længden have negative virkninger på bestanden, idet fiskeritrykket kan blive øget for at opnå det samme indtjening som tidligere.
 • Uummannaq: 6.000 tons.
  De totale fangster i 2013 var 7.007 tons. Undersøgelser viser, at gennemsnitslængder på fiskene har stabiliseret sig, hvilket tyder på at bestanden kan bære det nuværende fiskeritryk.
 • Upernavik: 6.300 tons.
  De totale fangster i 2013 var 6.039 tons. Det er første gang, der er udarbejdet en rådgivning for området.  Undersøgelser viser, at gennemsnitslængder på fiskene har stabiliseret sig, hvilket tyder på, at bestanden kan bære det nuværende fiskeritryk.

Rådgivninger for bestande af hellefisk er efter anmodning af Grønlands Selvstyre afgivet som to årige og gælder således for årene 2015 og 2016.

Med hensyn til andre fiskearter er der sket en lille fremgang for plettet havkat, hvor der rådgives, at fangsterne ikke bør overstige gennemsnitsfangster for årene 2009-13 på 1.025 tons. Tidligere var rådet, at der ikke bør fiskes direkte på bestanden. Rådgivningen er afgivet for tre år og gælder således til og med 2017.

Der er ikke observeret nogen bedring af bestandene af håising, stribet havkat, skolæst, laks og rødfisk. Rådet er derfor, at der ikke bør fiskes direkte på disse.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef for Fisk og Skaldyr Helle Siegstad på tlf. +299 361200 eller mail: hesi@natur.gl.

Verified by ExactMetrics