How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Stenbidere i Grønland er ikke udryddelsestruede Udgivet 14.02.2014

Skrevet af:  MiKv

Grønlands Naturinstitut er helt enig med de grønlandske fiskere i, at stenbidere i Grønland ikke er udryddelsestruede. I World Wildlife Foundations (WWF) kommende Fiskeguide vil stenbideren formentlig være rødlistet, hvilket kunne forlede befolkningen til at tro, at også stenbidere i Grønland er udryddelsestruede.

Det er påvist, at de grønlandske stenbidere bør betragtes som en bestand separat fra andre nordatlantisk bestande, herunder den islandske. Grønlands Naturinstitut har dog ingen opgørelse af bestanden, fordi stenbidere ikke har haft den fokus, som andre kommercielle nøglearter har haft og har. Men vha. data fra de enkelte fiskere om hver enkelt indhandling, som indsamles af indhandlingsstederne, kan bestandens tilstand og udvikling godt vurderes.

Grønlands Naturinstitut følger med i stenbiderfiskeriet gennem samarbejde med fiskerne, der udfylder indhandlingssedler og indsamler lokalt fangede fisk fra hele kysten til Naturinstituttet. Fangsterne af stenbider er steget de seneste år, men på baggrund af de data Naturinstituttet har modtaget, er der på nuværende tidspunkt ikke noget der tyder på, at bestanden er i tilbagegang.

Grønlands Naturinstitut har også – sammen med forvaltningen, industrien og KNAPK – været involveret i udarbejdelse af et forslag til en forvaltningsplan for stenbiderfiskeriet i Grønland. Forslag til en forvaltningsplan er udarbejdet med henblik på at MSC-certificere stenbiderfiskeriet i Grønland.

I planen er der lagt op til, at fiskeriet muligvis skal reguleres, for at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcen. Der er yderligere lagt op til, at det primære værktøj til vurdering af bestandens udvikling bliver tidsserier af fangster per indhandling samt fiskeriets udbredelse. Der er dog ingen planer om at foretage målrettede undersøgelser af stenbiderbestanden pga. omkostningerne.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Forsker Rasmus Berg Hedeholm på tlf. +299 361200 eller email: rahe@natur.gl

Verified by ExactMetrics