How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Vågent øje over den Arktiske marine biodiversitet Udgivet 07.10.2014

Skrevet af:  PeMi

Den marine gruppe af ’Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme’ (CBMP-Marin) har netop afsluttet sit årlige møde, der i år blev afholdt ved Grønlands Naturinstitut. Forskergruppens primære opgave er at holde tæt øje med biodiversitet i det Arktiske havområder. Sammen med igangværende overvågningsprojekter, så iværksætter Grønland et nyt program for identifikation af bunddyr fra bifangst i bundtrawl. Programmet skal køre sammen med fiskeriundersøgelserne langs vest- og sydøst Grønland over en treårig periode. Derudover blev der ved mødet fastlagt et arbejdsprogram for overvågningen af biodiversiteten i de arktiske havområder over de kommende år.

30 forskere og eksperter deltog i mødet fra de arktiske medlemslande af CBMP-Marin, som inkluderer USA, Canada, Island, Færøerne, Norge samt Rusland og Grønland/Danmark. Derudover deltog der ved mødet eksperter fra ’Inuit Circumpolar Council’ (ICC) og ’Arctic Monitoring and Assessment Programme’ (AMAP), som er en faste deltagere i CBMP-Marin.

”Dette møde understreger nødvendigheden og viljen fra de Arktiske lande i overvågningen af biodiversiteten i havet. Og Grønland indgår som en vigtig deltager af CBMP-Marin, som det tydeligt fremgår af de igangværende og nye moniteringsprojekter på området”, siger den afgåede medformand i CBMP, forsker Thomas Juul-Pedersen fra Grønlands Naturinstitut.

Der findes seks ekspertgrupper under CBMP-Marin, som arbejder med livet omkring havisen, plankton, bunddyr, fisk, fugle og havpattedyr.

Grønland har i 2013-14 haft medformandskabet for gruppen. Medformandskabet blev ved mødet i Grønlands Naturinstitut overdraget til Rusland.

CBMP er en arbejdsgruppe under ’Conservation of Arctic Flora and Fauna’ (CAFF) og Arktisk Råd, som har til opgave at integrere og harmonisere overvågningen af de levende ressourcer i Arktis. Målet er at opnå hurtig opdagelse, kommunikation og respons på signifikante biodiversitets relaterede trends og pres som påvirker de cirkumpolare områder.

For flere informationer CBMP, slå op her: www.caff.is/monitoring

For yderligere informationer, kontakt:
Forsker ved Klimaforskningscentret Thomas Juul-Pedersen på tlf. +299 36 12 00 ell. mail: thpe@natur.gl

Verified by ExactMetrics