How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Fiskearter på vej mod nord Udgivet 28.01.2015

Skrevet af:  PeMi

Hvis temperaturen i Arktis fortsætter med at stige, bliver det muligt for fisk fra Atlanterhavet at brede sig øst og vest om Grønland til Stillehavet – og omvendt. Ved slutningen af dette århundrede vil ca. 40 fiskearter fra hvert ocean have kunnet bredt sig til den anden side.

Det viser et studie af 515 fiskearter, som en gruppe forskere fra danske forskningsinstitutioner og Grønlands Naturinstitut har udført med støtte fra Grønlands Klimacenter. Studiet er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift ”Nature Climate Change”.

Mulige fremtidige ruter

Kun 135 af de 800 fiskearter, som i dag lever nord for 50° N, findes på begge sider af Bering Strædet. Klimaets indvirkning på de nordligste havområder skaber en naturlig barriere for udveksling af fiskearter mellem oceanerne. Men med de forventede klimaændringer forudser forskerne imidlertid en stigende og omfattende udveksling fra midten af dette århundrede.

“Studiet viser, at klimaændringer kan give så store forandringer, at fisk kan svømme fra Stillehavet til Atlanterhavet og omvendt. Den slags ’invasioner’ har andre steder ændret økosystemer med konsekvenser for både artssammensætningen og det kommercielle fiskeri”, fortæller seniorforsker Rasmus Hedeholm, som er medforfatter på artiklen.

Ifølge en anden af forfatterne, professor Einar Eg Nielsen fra DTU Aqua, vil arter som atlantiske torsk, blåhvilling og sild have nemmest ved at sprede sig, fordi de gyder deres æg i de frie vandmasser, hvor de kan føres med havstrømmene og kolonisere nye områder.

Beregningerne viser, at spredning af arter kan komme til at foregå via Nordøstpassagen – altså øst om Grønland – og ikke bare gennem Nordvestpassagen.

Læs mere om studiet på www.aqua.dtu.dk/Nyheder/Nyhed

Verified by ExactMetrics