How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Foredrag: ‘Fra de første ekspeditioner til nyeste forskning i Grønland’ Udgivet 08.12.2015

Billede: Lauge Koch, dansk geolog og polarforsker, var leder af Treårsekspeditionen til Grønland 1931-34, hvor fly for første gang blev anvendt til kortlægning og geologisk rekognoscering.

Skrevet af:  PeMi

Grønlands Naturinstitut & Aarhus Universitet præsenterer ‘offentlige foredrag i naturvidenskab’ i Nuuk:

‘Fra de første ekspeditioner til nyeste forskning i Grønland’

Katuaq – ‘Lille Sal’

10. December, 2015 kl. 19:00-21:00

Foredraget er gratis og tilmelding er ikke nødvendigt – bare kom!

Foredragsholdere er Lektor i videnskabshistorie Kristian Hvidtfelt Nielsen, Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet og Lektor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet

Billedet er fra Life Magazine 1952 og fortæller om Grønlands centrale position som fremskudt arktisk militærzone mod Sovjetunionen.

Før pausen:

Modige mænd, militærstrategi og miljøbevidsthed: Grønlandsforskning i historisk perspektiv

Siden vikingerne i løbet af 900-tallet bosatte sig i det sydlige Grønland, har Norden haft et særligt forhold til verdens største ø. Videnskabelige ekspeditioner, bosættelser, handel og politiske forbindelser blev tidligt etableret i forsøg på at udvikle Grønland og udvinde landets naturressourcer.

I foredraget giver lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen indblik i grønlandsforskningens historie og beretter om modige mænd, militære installationer og miljøforkæmpere der knytter sig til udforskningen af Grønland.

ndsamling af stenprøver til kosmogene eksponeringsdateringer i Sydøstgrønland – en ny metode der kan bruges til at datere isens afsmeltning siden sidste istid. Jorden bombaderes konstant af kosmisk stråling – det danner kosmogene isotoper (10Be) i bjergarter som man kan måle på.

Efter pausen:

Den Grønlandske Indlandsis – før, nu og i fremtiden

Grønlands indlandsis opfattes som et spejl på de klimavariationer, der påvirker hele jorden. Iskappen har derfor enorm politisk, medie- og forskningsmæssig fokus ikke mindst som følge af den globale opvarmning.

I foredraget giver lektor Nicolaj Krog Larsen et indblik i udforskningen af den Grønlandske Indlandsis og dens tidlige historie som går mere end to millioner år tilbage. Han fortæller også hvordan forskerne bruger disse oplysninger til at fremskrive Indlandsisens skæbne under den nuværende opvarmning. Vi slutter af med at se på gamle flybilleder, der er indsamlet fra 1930’erne og fremefter og ser, hvordan de kan bruges til at kortlægge isens fluktuationer gennem de seneste 80 år.

Flybilleder af iskappen ved Sukkertoppen i Vest Grønland. Billedet til venstre stammer fra Lauge Koch’s ekspedition i 1930’erne. Billedet til højre viser samme iskappe i 2013 og blev taget til bogen: ‘Indlandsisen – 80 års klimaændringer set fra luften ‘.

Kom og hør et spændende foredrag om tidligere ekspeditioner i Grønland og hvad Grønlands Indlandsis kan fortælle os. Foredraget er en optagelse af et liveforedrag ved Aarhus Universitet. Foredraget indledes ved Thomas Juul-Pedersen fra Grønlands Naturinstitut og midtvejs er der kaffepause.

Verified by ExactMetrics