How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Forskningsstation Zackenberg fejrer 20 års jubilæum Udgivet 18.06.2015

En gruppe fremsynede forskere fra Københavns Universitet etablerede i 1995 forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland for at følge klimaforandringerne i området. I dag – 20 år senere – har vi et helt unikt datasæt, der nøje beskriver ændringerne i klimaet.

Skrevet af:  PeMi

Forskergruppen besøgte i årene inden flere lokaliteter i området og fandt ved Zackenberg et dalområde med stor landskabsmæssig variation, som var yderst velegnet til de ønskede undersøgelser. De havde held til at overbevise det nyetablerede Dansk Polarcenter om projektets vigtighed, og centeret gjorde etableringen af Forskningsstation Zackenberg til en af sine hovedaktiviteter.

Søren Rysgaard, som senere var hovedkraften bag etableringen af Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut, kunne ligesom gruppen ved Zackenberg se forskningsmulighederne i området. Han påbegyndte under meget primitive forhold de første marine målinger i området i Daneborg i sommeren 1994 og etablerede siden et egentligt marint miljøovervågningsprogram. Grønlands Klimaforskningscenter driver i dag en væsentlig del af undersøgelserne ved Daneborg.

I dag er forskningsstation Zackenberg i det høj-arktiske Nordøstgrønland et veletableret og internationalt anerkendt forskningscenter, som omfatter en landingsbane og 10 huse ved Zackenberg samt tre huse ved Daneborg – i alt 950 kvadratmeter med laboratorier, kontorer, lagerrum etc. under tag. En stor del af æren for udviklingen tilfalder Aage V. Jensen Charity Foundation, som efter et besøg i Zackenberg finansierede en væsentlig udvidelse af stationen. Forudsætning for den tocifrede millionfinansiering var, at stationen skulle ejes af Grønlands Hjemmestyre, samt at der skulle etableres en mere permanent finansiering af stationens og miljøovervågningens drift. Forskningsstation Zackenberg ejes i dag af Grønlands Selvstyre og drives af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Zackenberg er en del af overvågningsprogrammet GEM (Greenland Ecosystem Monitoring) – et intensivt interdisciplinært studie af effekterne af klimaforandringer på marine og terrestriske økosystemer ved to lokaliteter. Programmets lav-arktiske modstykke, NuukBasic, ved Kobbefjord i Vestgrønland (Nuuk) har fungeret siden 2007 og ledes af Grønlands Naturinstitut. De to forskningsstationer giver forskerne en række unikke data fra forskellige klimaforhold.

Gennem årene har forskerne målt tilvækst på planter og dyr og relateret det til mængden af lys, sne, is og afsmeltning fra gletsjere. Undersøgelserne viser, at de globale temperaturstigninger rykker ved den økologiske balance i Højarktis på en lang række områder. Foråret kommer tidligere nu end for 20 år siden, og det bliver ved med at rykke sig. Det betyder blandt andet, at blomsterne og de insekter, der skal bestøve dem, kommer ud af trit. Det skaber en kædereaktion af effekter for dyre- og plantelivet i området.

Forskerne har også undersøgt udledningen af CO2 og metan fra arktiske økosystemer og forudser, at den sandsynligvis bliver forstærket i et fremtidigt varmere klima, hvor havisen smelter og permafrosten tør.

Det forskningsmæssige arbejde har resulteret i en lang række publikationer, som i dag har en central rolle i den internationale forskningsindsats vedr. forståelsen af klimaændringerne og deres effekter.

Verified by ExactMetrics