How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønland og Japan tættere på forskningsfronten Udgivet 18.09.2015

En historisk forskningsaftale blev i dag underskrevet mellem Grønlands Naturinstitut og det Nationale Polarforskningsinstitut i Japan. Det er den første af slagsen, og parterne håber med underskrivelsen at forkorte den forskningsmæssige afstand mellem landene.

Japan er allerede i gang med forskningsaktiviteter omkring Qaanaaq vedrørende indlands-isens afsmeltning, men vil meget gerne udvide sine allerede igangværende forskningsaktiviteter i Grønland i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Grønlands Naturinstitut vil på den anden side gerne drage nytte af den japanske ekspertise i forskning vedrørende sammenhængen mellem økosystemer og klima og disses effekter på mennesker. Parterne vil derfor forstærke forskningen omkring de påvirkninger, den grønlandske befolkning og resten af verden udsættes for af klimaet og dets følgevirkninger.

”Hvad der sker i Arktis, har stor betydning for os i Japan. Alene effekterne af klimaforandringerne oplever vi på nært hold med eksempelvis meget mere snefygning om vinteren og mere nedbør om sommeren. Derfor har vi en forpligtigelse til at forstærke vores forskning på internationalt plan, så verdenssamfundet kan blive bedre til at forudsige ændringernes følger”, sagde professor Kazuyuki Shiraishi, der er direktør for det Nationale Polarforskningsinstitut i Japan. Instituttet har ud over den nyunderskrevne samarbejdsaftale med Grønlands Naturinstitut indgået 19 andre forskningsmæssige samarbejdsaftaler på verdensplan.

Direktør for Grønlands Naturinstitut, Klaus Nygaard, og direktør for Japans Nationale Polarforskningsinstitut, Kazuyuki Shiraishi, er i færd med at underskrive samarbejdsaftalen flankeret af Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, og Japans Ambassadør, Seishi Suei. Foto: Grønlands Naturinstitut.

 

”Jeg er dybt taknemmelig og stolt over at stå her i dag, og jeg tror helt bestemt, at samarbejdsaftalen vil give et solidt grundlag for at forstærke vore fælles mål med at afdække det bidrag, Japan kan give det grønlandske samfund”, sagde den japanske ambassadør, Seishi Suei, blandt andet under underskrivelsen af samarbejdsaftalen mellem Grønland og Japan.

Grønlands Naturinstitut er også glad for at indgå en samarbejdsaftale med det japanske Polarforskningsinstitut, der er et stort institut med otte faglige afdelinger. Instituttet har spidskompetencer inden for meteorologi, glaciologi, rum og ydre atmosfærisk forskning og lang erfaring med forskning i Antarktiske forhold.

”Med aftalen og de samarbejdsprojekter, der vil komme ud af den, forventer Naturinstituttet, at den japanske forskning i Grønland i højere grad vil være ’for’ og ’med’ Grønland. Konkret falder et større japansk projekt i Qaanaq i fin tråd med den forskning, der udføres ved Klimaforskningscentret på Naturinstituttet. Traditionel glaciologisk forskning drejes i den forbindelse mere over mod forskning i sammenhængen mellem klima, økosystem og samfund”, sagde Klaus Nygaard, direktør for Grønlands Naturinstitut.

Det indgåede samarbejdsaftale dækker over udveksling af medarbejdere, datamateriale og andre ressourcer af fælles interesse. Parterne er også interesserede i at integrere hinandens forskningsprojekter, hvor det er muligt, og hvor der kan deles om omkostninger til gavn for begge parter.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Direktør for Grønlands Naturinstitut, Klaus Nygaard på tlf. +299 361200 eller email: nygaard@natur.gl.

Verified by ExactMetrics