How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønlands Naturinstitut oversvømmet af 1. g’ere Udgivet 23.11.2015

Billede: Studentermedhjælp Jakob Lund viser, hvordan en reje kønsbestemmes.

Grønlands Naturinstitut havde i den forløbne uge besøg af alle 1. g’ere fra GUX-Nuuk. I løbet af tirsdag og onsdag bevægede mere end 100 elever sig i små hold rundt på Naturinstituttet og besøgte efter tur 10 forskellige ”boder”, hvor biologassistenter og forskere viste og fortalte.

Formålet var at vise eleverne, hvad der foregår på Naturinstituttet og måske inspirere nogle til at gå biologi- eller geologivejen som assistent eller forsker. Grønland har brug for begge dele, og bysbørn er særdeles velkomne.

Flere elever oplevede – tilsyneladende for første gang – at have fingrene på indersiden af en torsk. Men berøringsangsten blev efterfulgt af en aha-oplevelse, da torskens øresten kunne graves ud af torskehovedet og viste sig at være overraskende fine. Formålet med netop dén øvelse blev demonstreret i lokalet ved siden af, hvor eleverne selv kunne aflæse torskens alder i en knækket øresten.

De fleste fik også lov til at måle og kønsbestemme rejer, og fandt ud af, at en teenage-reje ikke behøver nøjes med at forestille sig, hvordan det er at have et andet køn. Den bliver både far og mor i løbet af sit voksenliv. Til afveksling for de våde dyr var der andre steder film og små foredrag om Naturinstituttets feltarbejde og forskning i klima, fugle, smådyr på havbunden, fisk og hvaler. GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, deltog for anden gang i gymnasiedagen på Naturinstituttet og kunne vise sten og mineraler fra de grønlandske fjelde.

Set fra Naturinstituttets og GEUS’ side var dagen en succes, og efter interessen at dømme var mange elever vist enige i den vurdering.

Verified by ExactMetrics