How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Isbjørne på tynd is Udgivet 27.02.2015

I disse år mister isbjørne stadigt større leveområder, da isen er på skrump i Arktis. Det kan i værste fald betyde, at isbjørne i fremtiden bliver færre – hvor meget, kan forskere kun gisne om, men at isen i Arktis smelter er en realitet, vi ikke kan komme udenom.

Ny forskning viser, at østgrønlandske isbjørnehunner om vinteren må opholde sig i områder med mindre havis end for 30-40 år siden. Årsagen er, at havisen nu lægger sig 2-3 uger senere og smelter 2-3 uger tidligere end det var tilfældet i 1979, da man begyndte at studere havis fra satellitter.

Isbjørneforskerne Kristin Laidre og Erik W. Born fra Grønlands Naturinstitut har sammen med forskere fra Norge, Danmark og USA fulgt isbjørnehunner med satellitsendere i Østgrønland i perioden 2007-2010. Resultaterne fra disse undersøgelser viser, at isbjørne nu opholder sig i områder med 10-15 % mindre havis end i 1990´erne. De færdes nu også to måneder længere i områder, der er dækket af mindre end 60 % havis. Alt sammen udtryk for stadigt mindre havis i Østgrønland.

Lige som i 1990´erne, da isbjørne i Østgrønland fik sat satellitsendere på, anvender isbjørnene den dag i dag kæmpe områder af drivisen, hvor de i løbet af året bevæger sig et par tusind kilometer mellem syd og nord.

”Hvis forudsigelserne omkring stadigt mindre havis i Østgrønland i de kommende årtier holder stik, vil isbjørnene miste deres leveområder i højere grad. Det kan i sidste ende betyde, at der bliver færre isbjørne i fremtiden”, konkluderer seniorforsker Erik W. Born

Forskernes resultater blev for nyligt offentliggjort online i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Polar Biology med titlen: ”Shifts in female polar bear (Ursus maritimus) habitat use in East Greenland”.

Fokus på Isbjørne i Østgrønland

”Studierne i 1990´erne og i 2000´erne omfattede forholdsvis få isbjørne, og der er endnu mange ubesvarede spørgsmål om isbjørnebestanden i Østgrønland. Da vores kendskab til bestanden er så forholdsvis begrænset, er vi endnu ikke i stand til at yde en videnskabelig rådgivning om bæredygtig fangst af isbjørne i Østgrønland”, understreger chef for Afdeling for Pattedyr og Fugle, Fernando Ugarte.

Med økonomisk støtte fra Den danske Miljøstyrelse sætter Grønlands Naturinstitut derfor fokus på isbjørne i Østgrønland. En interviewundersøgelse blev igangsat i januar i år for at indsamle de grønlandske isbjørnejægeres iagttagelser af de ændrede isforhold, og hvordan de har ændret isbjørnenes udbredelse og fangsten. Under interviewene indhenter Naturinstituttet også råd fra fangerne for bedre at kunne planlægge undersøgelserne, der finder sted frem til 2019.

Allerede i marts 2015 vil Grønlands Naturinstitut under ledelse af seniorforsker Kristin Laidre sætte satellitsendere på isbjørne i Tasiilaq-området samt indsamle data om isbjørnenes fysiske tilstand. Fangerne er gennem deres fangst af isbjørne med til at indsamle oplysninger, da de er pålagt at aflevere vævsprøver, som vil indgå i genetiske studier af bestandsforholdene i Østgrønland. Udbredelsesområdet for isbjørne i Østgrønland er enormt, og undersøgelserne er derfor planlagt til at løbe over flere år, for at der kan indsamles tilstrækkeligt med data om isbjørnenes udbredelse og antal. Målet er at kunne rådgive om størrelsen af en bæredygtigfangst fra bestanden i Østgrønland.

Verified by ExactMetrics