How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Isbjørnen er sårbar – men ikke truet Udgivet 22.12.2015

IUCN, Den internationale Sammenslutning for Naturbevarelse, anser tabet af havis som den største langsigtede trussel mod isbjørnens overlevelse. Det kom frem, da IUCN i sidste uge offentliggjorde den opdaterede udgave af sin ”rødliste” over truede arter. Listen omfatter 79.837 dyre- og plantearter, hvoraf 23.250 vurderes som udryddelsestruede.

Den nye vurdering af fremtidsudsigterne for klodens isbjørne bygger på den seneste viden om havis og isbjørnebestande. Forskerne har anvendt statistiske modeller og computersimuleringer til at forudsige, hvordan ændringer i havisen kan påvirke størrelsen af isbjørnebestandene. Nogle af de anvendte data – bl.a. om bestandenes alderssammensætning og formering – er indsamlet af Grønlands Naturinstitut, og Kristin Laidre, som er forsker ved instituttet, er en af rapportens forfattere.

Udbredelsen af arktisk havis i september måned er siden 1979 skrumpet med ca. 14% pr. 10 år. De nyeste prognoser forudser, at store dele af havområderne i Arktis i slutningen af dette århundrede vil være isfri i mere end fem måneder om året. Da isbjørne er afhængige af havis for at kunne nå deres byttedyr, vil en åbenvandsperiode på mere end fem måneder resultere i en kortere jagtsæson med deraf følgende udsigter til længerevarende perioder med sult. Det vil sandsynligvis give underernærede isbjørne med nedsat evne til forplantning og overlevelse. Højere temperaturer i Arktis kan også medføre øget sygdom blandt f.eks. sæler, som er isbjørnens vigtigste bytte.

Fotos: Fernando Ugarte

Verdens bestand af isbjørne vil med stor sandsynlighed reduceres mere end 30% i løbet af tre generationer (35-40 år). Det understøtter isbjørnens status som ”sårbar” på rødlisten; en status den første gang fik i IUCN’s forrige vurdering fra 2005. Bestanden er dog ikke udryddelsestruet (“endangered”), fordi den sikkert ikke vil blive halveret i samme tidsperiode. Der er imidlertid ofte forvirring omkring isbjørnens rødlistestatus, fordi USA i sin “Endangered Species Act” er ene om at betragte isbjørnen som “endangered”.

I de kommende årtier vil området omkring Nordgrønland og de canadiske øgrupper efter alt at dømme blive et tilflugtssted for isbjørne, da isen her forventes at blive liggende i længere perioder.

Link til IUCN’s vurdering af isbjørnen: www.iucnredlist.org/details/22823/0

For yderligere oplysninger kontakt: Fernando Ugarte

Verified by ExactMetrics