How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Lokalviden om havpattedyr og fugle fra Qaanaaq området dokumenteret i en ny rapport Udgivet 20.08.2015

Skrevet af:  PeMi

Forsker Carsten Egevang fra Grønlands Naturinstitut har udarbejdet en ny rapport med titlen ”Fugleobservationer i Nordvandet samt lokalviden om fangst, Qaanaaq juni 2013” som nu er offentliggjort på Grønlands Naturinstituts hjemmeside.

Rapporten beskriver observationer af fuglelivet i Nordvandets polynie, et område med åben vand året rundt, der er lokaliseret i den nordlige del af Baffin Bugt mellem Qaanaaq og Ellesmere Island, Canada. Desuden fortæller rapporten, hvordan befolkningen i Qaanaaq-området oplever situationen for hvalrosser og narhvaler, og beskriver fangsten i området. På baggrund i samtaler med fangerne, beskriver rapporten hvor de lokale fangere mener, at der er misforhold mellem lovgivning/forvaltning af de to arter, og de faktiske forhold, som de oplever som erhvervsfangere.

De indsamlede fugleobservationer og interviews med fangere blev foretaget under et feltarbejde med mærkning af hvalrosser og narhvaler. Fire erhvervsfangere og to biologer fra Grønlands Naturinstitut deltog under feltarbejdet, der strakte sig fra Qaanaaq by i syd til Smith Sund ved Etah i nord.

Billeder: Carsten Egevang.

Rapporten indeholder mange interessante oplysninger, i og med svært fremkommelige lokaliteter er blevet besøgt under feltarbejde. Desuden er den rigt illustreret med helt unikke billeder.

Rapporten kan downloades her i lav opløsning / høj opløsning.

Verified by ExactMetrics