How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny rådgivning om torsk i grønlandsk farvand Udgivet 06.07.2015

Skrevet af:  PeMi

ICES har for første gang inddelt den grønlandske torskebestand i tre områder. Der rådgives separat om hvert område:

Område A: Indenskærs i Vestgrønland

Område B: Udenskærs i Vestgrønland nord for Julianehåbsbugten

Område C: Udenskærs i Østgrønland til og med Julianehåbsbugten i Sydvestgrønland.

Den videnskabelige rådgivning om udenskærs torsk er med andre ord blevet mere finkornet, fordi rådgivningen tager hensyn til forskelle mellem bestandene i de tre områder. Det er et skridt i den rigtige retning mod en rådgivning, der tager hensyn til lokale forhold omkring Grønland.

Rådgivningen om områderne ovenfor er for 2016:

Område A: 12.379 tons (samme rådgivning som i 2015)

Område B: Der bør ikke fiskes

Område C: 7.577 tons (første gang, der rådgives om området).

ICES er nået frem til de rådgivne fangstmængder på baggrund af følgende hovedforhold:

Område A: Oplysninger om fiskerimæssig udnyttelse og bestandsstørrelse er fortsat mangelfulde. Derfor er rådgivningen uændret.

Område B: Biomassen har været lav siden 1990’erne. Der er set en svag fremgang de senere år, men den er drevet af unge torsk fra andre bestande.

Område C: De biologiske undersøgelser tyder på en bedring (~ 20%) i bestanden, men data er meget usikre. Det er der taget hensyn til i rådgivningen.

Rådgivningen om andre bestande i Øst- og Vestgrønland afviger ikke nævneværdigt fra sidste års rådgivning (se bilag 1).

Sammendrag af den biologiske rådgivning for 2016 for fiskebestande med relation til grønlandske fiskerier.

For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef for Afdeling for Fisk og Skaldyr Helle Siegstad på tlf. +299 361200 eller mail: hesi@natur.gl.

Verified by ExactMetrics