How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Nye makrelundersøgelser i Grønland Udgivet 27.07.2015

Billede: Sejlrute (lys linje) og fiskestationer (tal), hvor der planlægges fiskeri med overfladetrawl efter makrel samt indsamling af plankton og forskellige målinger. Indsat billede: Birtingur.

Grønlands Naturinstitut påbegynder om et par dage sin årlig undersøgelse af makrelbestandens udbredelse i grønlandsk farvand. Undersøgelsen varer to uger og er den tredje kortlægning af makrellens udbredelse i Grønland. Grønland har i år chartret det islandske forskningsskib Arni Fridriksson og det Islandske fiskeskib Birtingur til at foretage videnskabelige undersøgelser af makrel. Forskere og teknikere fra instituttet er med på begge skibe.

I år bliver undersøgelsesområdet farvandet mellem Tasiilaq og Kap Farvel og en del af det sydvestlige Grønland. Planen er at fortsætte undersøgelserne ind til det kolde kystvand, hvor makrellen ikke forventes at være til stede. ”I 2015 har overfladevandet i Nordatlanten hidtil været koldere end i 2014, så det bliver interessant at se, om makrellen når så langt mod vest som sidste år, hvor undersøgelserne fandt makreller helt til Kap Farvel, og vi vurderede, at nogle makreller formentlig var vandret endnu længe ind i sydvestgrønlandsk farvand”, udtaler forsker Teunis Jansen fra Grønlands Naturinstitut.

I 2014 fangede Grønland 78.000 tons makreller i østgrønlandsk farvand, og Grønland har for 2015 ar fastsat en kvote på 85.000 tons fra den nordatlantiske makrelbestand. Data fra Grønlands Naturinstituts makrelundersøgelser bliver afgørende for, hvor stor en andel Grønland kan kræve af den samlede kvote af makrel bestanden i Nordatlanten.

Undersøgelserne er koordineret med to norske skibe, et færøsk og et islandsk skib, som opmåler makrelbestanden i deres respektive farvande. Data kommer dermed til at indgå i den internationale vurdering af den samlede bestand. Naturinstituttet er repræsenteret i kernegruppen af forskere, der foretager disse beregninger.

Grønlands Naturinstituttet vil senere på måneden oplyse om resultaterne fra undersøgelserne efter det videnskabelige arbejdsgruppemøde i det Internationale Råd for Havforskning (ICES) i Spanien i dagene 25-31. august. Det endelig biologiske råd fra ICES for 2016 forventes at foreligge i begyndelsen af oktober i år.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker i Afdelingen for Fisk og Skaldyr Teunis Jansen på tlf. +45 61308828 eller e-mail.

Verified by ExactMetrics