How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Nyt håb for grønlandshvalen i Nordøstgrønland Udgivet 05.05.2015

I et afsidesliggende havområde i Nordøstgrønland har flere grønlandshvaler åbenbart overlevet hvalfangertidens rædsler.

Skrevet af:  emkr

I hvert fald har den seneste flytælling fra området i 2009 påvist, at en af de mest truede bestande af bardehvaler nu viser tegn på at kunne klare sig og at der nu er godt og vel 100 dyr. Resultaterne fra disse tællinger, foretaget af Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut, blev fornylig publiceret i den anerkendte videnskabelig journal ”Polar Biology”.

De nordøstgrønlandske grønlandshvaler lever om sommeren i området mellem Franz Josef Land i Rusland og Grønlands østkyst. Det var én af de første bestande, som blev udnyttet af hvalfangerne og det var også én af de første, som for mere end 100 år siden blev så sjælden, at det ikke længere kunne betale sig at drive fangst på den. Så i over 100 år har forskerkredse ment, at bestanden var så lille, at der var risiko for, at den ville forsvinde helt, når de ældste dyr døde.

Bestanden findes i et lille utilgængeligt hjørne i det aller nordligste Østgrønland, hvor der ikke tidligere er lavet flytællinger. Tilsyneladende har hvalerne her et hidtil overset gemmested, hvor de har undgået fortidens hvalfangst og som kun få skibe har besejlet og hvor der i det hele taget ikke kommer mange mennesker. Området er præget af den store isproduktion, som fra Nordpolsbassinet maser sig ned gennem Fram Strædet og lukker for skibstrafik, som ikke har isbryder kapacitet. Inde langs land er der et lavvandet område, som ligger i læ af Grønlands kyst og dermed undgår hvalerne de store is mængder. Det var her på de kystnære banker, at hvalerne har fundet sig et fristed, hvor de har undgået hvalfangst.

Kun to andre områder øst for Grønland er mistænkt for at være vigtige for den stadig meget lille bestand af grønlandshvaler. Det er et område ved Franz Josef Land, hvor der tidligere er observeret 7 hvaler og et område ud for Liverpool Land kysten. Det er lidt nord for Scoresby Sund, hvor hvalfangerne tidligere fangede grønlandshvalerne om sommeren.

Selvom grønlandshvalerne i Østgrønland ikke længere kan siges at være den mindste bestand af bardehvaler i verden, så er bestandens fremtid langt fra sikret. Små bestande lever livet farligt, fordi tab af enkelte reproducerende individer kan starte en nedadgående kurve – med den langsomme reproduktion hos grønlandshvaler, kan der gå lang tid inden bestanden er fri for stort risiko ved tab af enkelte individer.

Det er vigtigt at holde øje med grønlandshvalerne i Nordøstgrønland, idet der forventes forøget aktivitet i deres leveområde på grund af både olieefterforskning og mineaktiviteter.

De andre bestande af grønlandshvaler klarer sig tilsyneladende godt og de to store bestande, den Canadisk – Vestgrønlandske bestand (7.000 individer) og Stillehavsbestanden (13.000 individer) menes at være i vækst. Den fjerde bestand i det Okhotske Hav er dårligt undersøgt og den menes at være på 400 individer.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Chef i Afdelingen for Pattedyr og Fugle, Fernando Ugarte på tlf.+299 361200 ell. email: feug@natur.gl

Verified by ExactMetrics