How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ambitiøst stor ”værktøjskasse” på vej til hele Arktis Udgivet 23.03.2016

På figuren: De farvede AACA-områder ses, hvor der aktuelt udarbejdes rapporter om. De tre videnskabelige rapporter udkommer forår 2017 og opsamler bred viden om Arktiske forhold, både natur- og samfundsvidenskabelig.

 

En forskerskare på omtrent 100 er ved at lægge sidste hånd på tre store rapporter om de tilpasninger, Arktis må iværksætte på grund af klimaændringer eller samfundsrelaterede ændringer. Ikke alene opsummerer rapporterne eksisterende viden inden for mange forskningsgrene og sektorer, som eksempelvis fiskeri- og uddannelsessektoren. De kommer også med input til, hvordan udfordringerne kan tackles i et Arktis under hurtig forandring.

AACA, ”Adaptation Actions for a Changing Arctic” – ”Tilpasning til et Arktis under forandring”, er titlen på det ambitiøse projekt, som beskriver regioner omkring Barents-, Berings-, Chuchti- og Beauforthavet samt områderne, der grænser op til Baffin Bugt og Davis Strædet. Forskere i de respektive regioner arbejder parallelt på at beskrive de enorme områder.

Rapporterne bliver et værktøj for beslutningstagere, forvaltere og interessenter inden for forskellige sektorer. Socio-økonomer vil f.eks. kunne få et overblik over aktuelle og mulige fremtidige tendenser inden for økonomi, demografi, uddannelse og kultur. Hvad kan der forventes af kræfter, der vil kunne drive en udvikling frem i området? Hvordan kan disse kræfter påvirke hinanden, hvad kan der forventes af ændringer, og – ikke mindst – hvad kan der gøres for at få det optimale ud af disse ændringer?

Politikerne får nu hjælp til at tage beslutningerne på et bedre oplyst grundlag omkring udviklingen i et Arktis, der er under forandring. Foto: Fernando Ugarte, Grønlands Naturinstitut.

Bestilt af Arktisk Råd
AACA-rapporterne er bestillingsarbejde fra Arktisk Råd og skal behandles på ministerielt niveau i 2017. Planen er, at rapporterne skal være færdige til efteråret 2016.

Rapporterne skrives af forskere, og samtlige kapitler i rapporterne bliver videnskabeligt kvalitetssikret. Ikke alle fakta i rapporterne er dog videnskabeligt dokumenteret. Forskerne modtager f.eks. input fra de involverede sektorer, som i Grønland bl.a. omfatter Royal Greenland, andre repræsentanter fra fiskerisektoren, fra råstofsektoren og fra uddannelsessektoren. Så sent som i februar 2016 blev den sidste AACA-workshop for interessenter afholdt i Nuuk, hvor den foreløbige rapport vedr. områderne der grænser op til Baffin Bugt og Davis Strædet blev diskuteret. Rapporten der behandler regionen omkring Baffin Bugt og Davis Strædet udarbejdes i et tværfagfaglig samarbejde mellem grønlandske, danske og canadiske forskere. Grønlands Naturinstituts har sammen med Aarhus Universitet (AU, DCE) og det canadiske ArcticNet stået for ledelsen af projektet. Forskere fra Grønlands Naturinstitut, Aarhus Universitet, Ilimatusarfik, Ålborgs Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og DMI samt en række canadiske universiteter har været med til at skrive rapporten.

Hvorfor endnu et stort projekt?

Der udkommer løbende store statusrapporter om Arktis: om klima, forurening i havene, havenes tilstand, flora, fauna, indlandsisens afsmeltning, permafrostens tilstand, havisens afsmeltning etc. En af de seneste er CAFF´s Arctic Biodiversity Assessment report fra 2014, som indgående beskriver tilstanden af den Arktiske biodiversitet. Derudover er der i de senere år fra politisk hold i Grønland blevet udarbejdet kommissionsbetænkninger omkring vigtige samfundsforhold. Selvstyrekommissionens betænkning, transportkommissionens betænkning, Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning, utallige status rapporter over de råstoffer, Grønland råder over, og mange andre afrapporteringer, som jo i realiteten bruges af beslutningstagere som redskaber i en beslutningsproces.

Arktisk Råd besluttede imidlertid i 2014 at integrere de mange oplysninger, der er indsamlet om Arktis, og identificere de kræfter, der er styrende for forandringer i Arktis. Det skulle som pilotprojekter ske regionalt i tre regioner, være tværfagligt (både naturvidenskab og samfundsvidenskab mv.), være styret af lokale behov og ske med inddragelse og dialog med lokale aktører. Målet for AACA-rapporterne er derfor at ”danne grundlaget for, at politikker og beslutninger i forbindelse med tilpasning til et Arktis i hurtig forandring er passende og tages i tide på et oplyst grundlag”.

Med udarbejdelse af AACA-rapporterne håber Arktisk Råd, at beslutningstagere i de tre regioner får en værktøjskasse, der er lige er gå til og som vil være en hjælp, når der skal træffes beslutninger. Derved vil en bevidst tilpasning til fremtiden være en mulighed og vil kunne vælges i de fleste beslutninger.

De hurtige forandringer i Arktis får politikerne nu mulighed for at udnytte til en positiv omstilling af samfundet. Foto: Carsten Egevang, Grønlands Naturinstitut.

Et koncentrat af oplysninger
Rapporten for Baffin Bugt-Davis Strædet regionen forventes at komme op på ca. 400 sider og består af 12 kapitler om alt, der vedkommer vores liv i hele Vestgrønland – fra nord for Siorapaluk til Kap Farvel, samt den nordøstlige del af Nunavut regionen i Canada.

I afsnittet om shipping-situationen, kan det f.eks. læses, hvad der kan forventes, når isen i Nordvestpassagen er smeltet tilstrækkeligt til at tillade sejlads i området. Hvilke aktuelle udfordringer giver krydstogtsturisme i afsides områder, og hvad forventes der af fremtidig udvikling på denne front?

Rapporterne præsenterer på overskuelig vis et koncentrat af oplysninger fra rapporter, betænkninger og deslige og giver opdaterede oplysninger og handlemuligheder i forhold til de mange udfordringer og muligheder, vi i Grønland står overfor nu og i fremtiden. Rapporterne udkommer efter Arktisk Råds ministermøde til foråret 2017.

Filer
AACA_kortL.jpg622 Ki
Verified by ExactMetrics