How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Flere makrel i grønlandsk farvand i år Udgivet 30.08.2016

De endelige resultater af sommerens makrelundersøgelser blev offentliggjort af ICES i dag. Igen i år valgte en stor andel af den nordatlantiske makrelbestand at svømme mod vest i retning mod Grønland. Flest fisk blev observeret vest og syd for Island, men en betydelig andel nåede grønlandsk zone. Temperatur- og planktonforhold synes igen i år at passe sammen med den observerede fordeling af de vestligt vandrende makreller.

Makrellen overvintrer og gyder hovedsageligt vest for de Britiske Øer og gæster i sommermånederne de nordiske farvande, herunder Grønland, for at spise plankton. Dette forår var varmere end 2015, og det gav formentlig makrellerne en tidligere start på vandringen mod vest end i 2015. I 2015 var der tillige meget store planktonforekomster syd for Island, hvilket yderligere kan have bremset vandringen. I år var der lave forekomster af plankton, og flere makreller nåede grønlandsk farvand.

Årets grønlandske undersøgelser af makrel og plankton var koordineret med tilsvarende undersøgelser ved Norge, Færøerne og Island. Biologer fra de fire lande har i den forgangne uge oparbejdet de mange togtresultater og har netop præsenteret dem i København på et videnskabeligt arbejdsgruppemøde i det Internationale Havforskningsråd (ICES). Opmålingen af makrel vil indgå i den internationale vurdering af den samlede bestand, som strækker sig ud over hele Nordatlanten. Naturinstituttet er repræsenteret i kernegruppen af forskere, der i denne uge foretager disse beregninger. Det endelig kvoteråd fra ICES for 2017 vil først foreligge i begyndelsen af oktober.

De biologiske undersøgelser formodes på sigt at kunne bruges til at give fiskerne en tidlig indikation på sæsonens fiskerimuligheder.

Verified by ExactMetrics