How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Fremgang for hellefiskebestande ved Grønland, kun bestanden i Disko Bugt halter Udgivet 06.07.2016

Skrevet af:  PeMi

Biologisk rådgivning for forskellige fiskearter, 2017:

Samlet set er bestandene af hellefisk i grønlandsk farvand gået frem, og for tre områder hæver biologerne deres rådgivning. Forvaltningsområdet Uummannaq er hævet med 500 tons, medens de for udenskærs hellefiskebestande i Vest- og Østgrønland tilsammen er hævet med hver 2.300 og 2.000 tons. Med til billedet hører dog, at rådgivningen for Disko Bugt-bestanden er sænket med 1.600 tons.

Det er essensen af den biologiske rådgivning om hellefisk i 2017 fra NAFO, der i dag blev fremlagt af Grønlands Naturinstitut for fiskeriets aktører i Grønland.

Tilbagegangen i bestanden af hellefisk i Disko Bugt ses både i biologernes undersøgelser og fiskernes logbogsoplysninger: Størrelsen af bestanden falder, og fangne hellefisk bliver mindre og mindre. Derfor rådgiver biologerne, at fangsterne i Disko Bugt ikke bør overstige 6.400 tons i 2017. Det er 1.600 tons mindre end rådgivningen for 2016.

Biologerne begrunder rådgivningen for Disko Bugt med følgende:

  • Undersøgelser med instituttets trawler, ”Pâmiut”, viser et fald i bestandsstørrelsen siden 2005. I hele undersøgelsesperioden 2005-2015 var bestanden mindst i 2014 og 2015.
  • Instituttets fangster med garn har i de sidste 3 år ligget under gennemsnittet for undersøgelsesperioden 2001-2015.
  • Fiskernes fangster pr. langline har været faldende fra 2009 og fremefter.
  • Hellefisk i fiskernes fangster er blevet mindre og mindre siden starten af 2000-tallet. I dag skal en fisker fange mere end dobbelt så mange fisk som for 10 år siden, for at opretholde samme fangstmængde som dengang.

Til gengæld synes de nordligere hellefiskebestande i Uummannaq og Upernavik at være stabile. For Uummannaqs vedkommende er rådgivningen i 2017 på 6.500 tons – 500 tons højere end i 2016. For Upernavik er rådgivningen uændret for 2017 og er på 6.500 tons

Bestanden af udenskærs hellefisk viser gode takter. Biologerne rådgiver fangststigninger på 2.300 tons i Vestgrønland (skal deles med Canada) og 2.000 tons i Østgrønland (skal deles med Island).

Rådgivningen om andre bestande i Øst- og Vestgrønland afviger ikke nævneværdigt fra sidste års rådgivning. Bilag til nyheden fås her.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef for Fisk og Skaldyr, Helle Siegstad, på tlf. + 299 361200 eller mail: hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics