How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønlands Naturinstitut anbefaler fri efterårsjagt på rensdyr Udgivet 01.07.2016

Sæsonen for årets rensdyrjagt er lige om hjørnet. Grønlands Naturinstitut råder ikke over friske optællingstal for rensdyrbestande i Grønland, men ud fra sin tilgængelige viden anbefaler instituttet fri jagt på rensdyr i de største rensdyr-regioner Kangerlussuaq-Sisimiut, Akia-Maniitsoq og Ameralik. Grønlands Naturinstitut anbefaler, at bestanden i Ameralik reduceres, og at jagttrykket øges.

Anbefalingerne fremgår af Grønlands Naturinstituts seneste høringssvar til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. fangstperioder og -kvoter i efterårs- og vinterjagten på rensdyr og moskusokser i 2016 og 2017.

Instituttets seneste optællinger af rensdyrbestande i de største regioner stammer fra 2010 (Kangerlussuaq-Sisimiut og Akia-Maniitsoq) og 2012 (Ameralik). Resultaterne viste dengang, at der i disse regioner var så mange rensdyr, at græsningsgrundlaget i nogle områder ikke kunne følge med.

I Ameralik var der overgræssede områder allerede i 2001. Da det tager rigtig mange år, før en nedgræsset vegetation er reetableret, formoder instituttet, at vegetationen i Ameralik endnu ikke er reetableret. Derfor er rådet fortsat, at antallet af rensdyr i området bør nedbringes.

Samme råd gælder for regionerne Kangerlussuaq-Sisimiut og Akia-Maniitsoq, hvor der stadigvæk formodes at være for mange rensdyr i forhold til fødegrundlaget. Formodningerne baserer sig blandt andet på oplysninger fra fangere i de største rensdyr-regioner.

Grønlands Naturinstitut anbefaler, at vinterjagt i Vestgrønland – fra Nuussuaq-region i nord til og med Neria-region i syd – begrænses til 9 dage, inklusive to weekender. Instituttet anbefaler, at der kun jages tyre, og at jagtperioden ikke er for lang, da jagten forstyrrer drægtige hunner og hunner med førsteårs-kalve.

For yderligere informationer, kontakt:

Konst. Afdelingschef for Pattedyr og Fugle, Tenna K. Boye, på tlf. +299 361200 ell. tebo@natur.gl

Verified by ExactMetrics