How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Mala Høy Kúko sonderer ”narhvalterrænet” for Østgrønland Udgivet 28.01.2016

Billede: Professor Mads Peter Heide-Jørgensen gennemgik planerne omkring narhvalsundersøgelser i Østgrønland. Foto: GN.

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og Justitsområdet tog et eftermiddagsmøde om narhvaler i Østgrønland på Grønlands Naturinstitut tirsdag den 26. januar 2016; dagen før han skal videre til et borgermøde i Tasiilaq for at orientere om planerne for et zinkmineprojekt i Citronen Fjord.

Naalakkersuisut har fornylig fastsat kvoter for narhvaler i Grønland, hvor kvoterne for de to bestande i Østgrønland; Tasiilaq- og Ittoqqortoormiit-områderne, er reduceret i den seneste biologiske rådgivning fra NAMMCO. Her rådede forskerne til færre fangster af narhvaler for både Ittoqqortoormiit og Tasiilaq, da der kun findes én optælling (fra 2008) fra området.

Mala Høy Kúko ønskede at, opdatere sin viden på narhvalområdet inden turen til Tasiilaq. Her vil han overbringe nyheden om at Grønlands Naturinstitut agter at foretage optællinger af narhvaler i Østgrønland i 2016.

Ny optælling af narhvaler i Østgrønland

Grønlands Naturinstitut har foretaget undersøgelser på narhvaler i Østgrønland siden 2010, blandt andet ved at sætte flere end 30 satellit-sendere på narhvaler. Ud fra disse er forskerne sikre på, at narhvalerne i Østgrønland er opdelt i mindst to bestande med én i Tasiilaq- og én i Ittoqqortoormiit området. Forskerne ved også, at der også findes mindst en anden bestand i den nordligste del af Østgrønland, som der ikke vides ret meget om.

Planlægningen af den optælling, der skal foregå i år i Østgrønland, vil i store træk følge metoden ved den sidste optælling i 2008. Dog har satellitsporingerne vist, at visse områder i Scorebys Sund ikke behøver optælles i august måned og Grønlands Naturinstitut vil igen søge kontakt til fangere fra Tasiilaq som kan hjælpe med at indsnævre de områder som er vigtige at optælle i forhold til optællingerne i 2008.

En meget engageret medlem af Naalakkersuisut Mala Kúko-Høy, samt hans embedsmænd, lytter intenst om narhvaler. Foto: GN.

Forstyrrelser af narhvaler i Østgrønland skal også undersøges

Der er ikke lavet direkte undersøgelser af effekterne på narhvaler af undervandsstøj fra seismiske undersøgelser efter olie eller isbrydning med store skibe. De seismiske undersøgelser benytter sig af kraftige lydkanoner til at måle geologiske forekomster i havbunden. Isbrydende fragt og tankskibe laver også meget støj og både seismik og sejlads er nye tiltag i narhvalernes ellers meget stille miljø.

Derfor vil forskere fra Grønlands Naturinstitut gennemføre effektstudier på narhvaler i Østgrønland i sommeren 2017. Planerne er at foretage kontrollerede forsøg, der skal vise hvordan narhvaler reagerer på forskellige lyd-intensiteter. Narhvalernes lyde og tavshedsperioder skal også tydes og deres normale adfærd modsat en forstyrret adfærd skal også studeres. Det er eksempelvis vigtigt, at vide hvor mange gange om dagen narhvalerne spiser, for at finde ud af om de vil ændre adfærd under mere stressede perioder med eksempelvis meget støj. Også deres dykkeadfærd og hjerterytme indgår i undersøgelserne for at belyse i hvilke grad narhvalerne bliver påvirket af forstyrrelser.

Næste biologiske rådgivning for narhvaler i Grønland vil foreligge i 2017.

For yderligere informationer, kontakt:

Professor Mads Peter Heide-Jørgensen på tlf. 0045 40.257943 ell. email: mhj@ghsdk.dk

Verified by ExactMetrics