How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny bygning til naturvidenskabelig uddannelse og sundhedsforskning Udgivet 12.12.2016

Grønlands Naturinstituts nye bygning, der står færdig i 2017, bliver basis for videregående naturvidenskabelige uddannelser, der hidtil ikke har eksisteret i Grønland. Bygningen kommer også til at rumme Grønlands Center for Sundhedsforskning.

To funktioner i samme hus
Grønlands Center for Sundhedsforskning, der har eksisteret siden 2008, indgår i dag under Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Ilisimatusarfik. Den ny bygning giver nu centeret egne fysiske rammer med klinikrum og plads til 10 medarbejdere og ph.d.-studerende. Dette vil styrke sundhedsforskningen og forankringen af viden om sundhedsforhold i Grønland.

Derudover vil bygningen danne rammen om en naturvidenskabelig uddannelse, som Grønlands Naturinstitut udvikler i samarbejde med Ilisimatusarfik og danske universiteter. Der er allerede etableret kurser på kandidatniveau, og fra 2018 forventes Ilisimatusarfik at starte en naturvidenskabelig basisuddannelse. Denne skal efter planen videreudvikles til bachelorniveau.

Kurser for naturvidenskabelige kandidatstuderende
Et af de kurser, som Grønlands Naturinstitut afholder, hedder Arktisk Marin Økologi, hvor kandidatstuderende får indsigt i økosystemerne i havet omkring Grønland. Her udnyttes Naturinstituttets egne klimamoniteringsprogrammer fuldt ud ved, at de studerende aktivt deltager i instituttets togter.

– De studerende, der er med på togterne, udfører deres egne feltprojekter uafhængigt af Naturinstituttets undersøgelser, som de naturligvis får mulighed for at observere. På den anden side får vi ekstra data ind gennem studenternes projekter, så begge parter får gensidigt udbytte af togtet, siger forsker og uddannelseskoordinator Thomas Juul Pedersen og fortsætter:

– Vi har god erfaring i at sammensætte og udbyde kurser i samarbejde med Ilisimatursarfik og Århus Universitet, og samarbejdet bliver helt sikkert kun stærkere, når vi får den nye bygning. Ilisimatusarfik afholder også et tværfagligt kursus om fiskeri og fangst i Grønland.

– Flere af de grønlandske naturvidenskabelige studerende, der læser på danske universiteter, kommer hjem for at deltage i kurserne eller for at tage et semester i hjemlige omgivelser. Det er med til at styrke muligheden for, at de studerende kommer tilbage til Grønland efter endt uddannelse, siger Thomas Juul Pedersen.

Målgruppen af studerende
De grønlandske og danske universitetsstuderende er den primære målgruppe for kurserne.

– Men på sigt kunne vi godt tænke os, at det bliver uddannelser og kurser også med international deltagelse, så udenlandske studerende også får mulighed for at melde sig til de kommende uddannelser, siger Thomas Juul Pedersen og fortsætter:

– Det er planen, at vi skal kunne udbyde enkeltkurser, f.eks. sommer- eller vinterkurser, målrettet kandidat- eller ph.d.-studerende, som får mulighed for at lære om et specifikt emne inden for eksempelvis biologi på land eller i ferskvand. Det er desuden tanken, at kurserne fremadrettet også målrettes læreruddannelsen og de gymnasiale uddannelser i Grønland for at fremme de naturvidenskabelige linjer på disse uddannelser. Så selvom der er meget fokus på de universitetsstuderende, så lægges der også vægt på at løfte andre uddannelsesinstitutioners naturvidenskabelige niveau.

Fakta om huset
Instituttets nye 1.500 m2 toetagers bygning er tegnet af TNT Nuuk, mens entreprenørselskabet Permagreen står for opførelsen. Bygningen kommer til at rumme undervisningslokaler, klinikker, laboratorier, kontor/forskerlokaler og et auditorium samt 6 lejligheder til gæsteforskere og lærere.

De samlede omkostninger til byggeriet, inklusive inventar og specialudstyr til laboratorierne, udgør godt 50 mio. kroner. Hovedparten af midlerne er tilvejebragt gennem Aage V. Jensen Charity Foundation, Karen Elise Jensens Fond, Jelling Foundation, NOJ Fonden og Holkegaardfonden, der alle er stiftet af personer med relation til tømrermester Aage V. Jensen. Mærsk Oil Kalaallit Nunaat med partnere Tullow Oil og Nunaoil støtter opførelsen af laboratorierne gennem en koncessionsaftale med Grønlands Selvstyre.

Verified by ExactMetrics