How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny procedure for bæredygtighedserklæringer fra Pinngortitaleriffik Udgivet 26.08.2016

Produkter fra hvidhvaler og vågehvaler fra Vestgrønland får positiv bæredygtighedserklæring af CITES i 2016, mens der ikke kunne udstedes sådan en for hvalrosser, isbjørne, narhvaler og en række andre småhvaler. Ifølge CITES aftalen – som Grønland tiltrådte i 1992 – kræver det en positiv bæredygtighedserklæring, før at produkter fra mange havpattedyr må eksporteres. Aftalen indebærer forpligtelser om naturbeskyttelse, bevaring af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

Det er Naalakkersuisut, der i sidste ende beslutter, om der skal indføres eksportstop eller ej.

CITES-aftalen som Grønland har indgået

Under CITES (Convention on International Trade in Endangered Species = International Aftale om Handel af Truede Arter) er arterne opdelt efter, hvor truede de er. Efter aftalen er det forbudt at handle internationalt med arter under CITES liste I. De arter, der hører under CITES liste II, kan handles, hvis der foreligger en positiv bæredygtighedserklæring (en såkaldt Non Detrimental Finding = NDF-vurdering). Grønlands Naturinstitut er af CITES udpeget som videnskabelig myndighed i Grønland og afgiver som sådan bæredygtighedserklæringer til Naalakkersuisut.

Nye NDF-rapporter

Årets NDF-vurdering er den første samlede vurdering fra Grønlands Naturinstitut af alle grønlandske havpattedyr på CITES liste II. Hidtil har instituttet udarbejdet NDF-vurderinger for enkelte arter efter anmodning fra Naalakkersuisut. Instituttet udarbejder frem over en samlet årlig CITES-vurdering af havpattedyr i Grønland.

En vurdering kan enten være positiv eller negativ. En positiv vurdering forudsætter, at fangsten er dokumenteret bæredygtig, og at eksport af produkter ikke er skadelig for bestanden. Bæredygtighedserklæringer afleveres til Naalakkersuisut.

Narhvaler og hvalrosser

Grønlands Naturinstitut har i 2016 givet narhval og hvalros en negativ vurdering, efter at vurderingen i flere år har været positiv. Det skyldes, at den totale fangst i perioden 2013-2015 for nogle bestandes vedkommende har oversteget den biologiske rådgivning. Det pointeres i vurderingen, at hvalrosser kunne have været vurderet positivt, hvis de fordelte kvoter havde taget hensyn til det forventede tab af dyr i fangsten.

Isbjørne og småhvaler

Isbjørn har fået en negativ vurdering, fordi fangsten foregår uden en biologisk rådgivning. Småhvalerne marsvin, grindehval, hvidnæsedelfin og spækhugger har også fået en negativ vurdering. Det understreges i vurderingen, at der ikke foretages regelmæssige videnskabelige vurderinger af småhvaler. Derfor vides det ikke, om fangsten sker på et bæredygtigt grundlag.

Storhvaler

Produkter fra storhvaler kan som udgangspunkt ikke eksporteres, da storhvaler hører under CITES liste I. Vågehval i Vestgrønland er dog undtagelsen, der er på CITES liste II. Da fangsten følger den biologiske rådgivning og betragtes som bæredygtig, har den fået en positiv vurdering ligesom hvidhval i Vestgrønland

Sæler er ikke listet af CITES, og kræver derfor ikke en CITES NDF-godkendelse for eksport.

Verified by ExactMetrics